Uploaded by Kaj

Materiaal-Workshop-3-Ondergang-Weimar-lesmateriaal-verkort

advertisement
De ondergang van de Republiek van Weimar
Inleiding
In november 1918 werd – vlak voor het einde van de Eerste Wereldoorlog – in Duitsland de
Republiek van Weimar uitgeroepen. Duitsland veranderde van een keizerrijk in een
parlementaire democratie. Na 15 jaar ging de Republiek van Weimar ten onder, na het aan
de macht komen van Hitler in 1933, die van Duitsland een totalitaire staat maakte.
In deze opdracht ga je de volgende onderzoeksvraag beantwoorden: wat waren de
belangrijkste oorzaken voor de ondergang van de Republiek van Weimar?
Opdracht
Haal de negen kaartjes uit de envelop. Leg de diamant voor je op tafel. In de diamant plaats
je de oorzaken voor de ondergang van de Republiek van Weimar op de volgende manier: de
minst belangrijke oorzaak plaats je helemaal onderin. Hoe hoger een kaartje in de diamant
wordt gelegd, hoe belangrijker de oorzaak volgens jou is. De belangrijkste oorzaak komt dus
helemaal bovenin de diamant te liggen.
1
Ondergang van de Republiek van Weimar: de diamant
2
Ondergang van de Republiek van Weimar: kaartjes met oorzaken
Rijksdagbrand
Redenaarstalent van Hitler
Verdrag van Versailles
Machtigingswet
Dolkstootlegende
Militair machtsvertoon van
de NSDAP
Economische
crisis van
Spartakusopstand
1923
Economische crisis van
1929
3
Download