Schizofrenie

advertisement
Schizofrenie
Marieke Bossuyt en Barber
Declerck
Inleiding
Filmpje
Inhoudstabel
Inleiding
Wat?
Diagnose
Symptomen
Geschiedenis
Oorzaken
Behandeling
Omgaan met schizofrenie
Doodsoorzaak
Slot
Wat?
chronische mentale ziekte
Verlies contact werkelijkheid
werkelijkheid specifieke aspecten
vervormd
Diagnose
tests bestaan niet
uitsluiting andere oorzaken
medische geschiedenis, lichamelijk
onderzoek en laboratoriumtests
symptomen door de patiënt en familie
gemeld
symptomen tenminste 6 maanden
aanwezig
Symptomen
Positieve symptomen
 Hallucinaties
 Wanen
 Verward denken
 Onsamenhangende spraak
 Chaotisch en katatoon gedrag
Negatieve symptomen
Psychotische episodes
Geschiedenis
Vroeger
 alleen erfelijkheid
 manier waarop familieleden met elkaar
omgaan
 de moeder
Nu
 wetenschappelijke bewijzen
 erfelijkheid
 stress en kwetsbaarheid
(=kwetsbaarheid-stress-hypothese)
Oorzaken
samenspel van factoren
biologische factoren
verhoogde gevoeligheid voor stress
psychosociale factoren
Risicogroepen
Komt tot uiting tussen zestiende en
achtentwintigste levensjaar
symptomen duidelijker zichtbaar: eerste
vijf jaar van stoornis
Sociaaldemografische factoren
Sociaal isolement belangrijkere rol dan
slechte materiële situatie
Behandeling
Atypische antipsychotica
Typische antipsychotica
bepaalde receptoren in
hersenen blokkeren door
vrijkomen bepaalde chemische
stoffen te verminderen
helpen verstoorde balans van
bepaalde chemische stoffen
corrigeren
verlicht symptomen
schizofrenie
verminderen positieve
symptomen
bijwerkingen : onwillekeurige
spierkrampen, rusteloosheid,
onstabiel lopen, duizeligheid,
droge mond…
minder bijwerkingen dan
traditionele antipsychotica
verminderen positieve
symptomen, maar: minder
effectief in beheersing
negatieve symptomen
werken gunstig op behandeling
negatieve symptomen
Andere behandelingen
Psycho-educatie
Patiënt en omgeving  uitvoerige informatie over hun stoornis
leren symptomen ontdekken
Gezinstherapie of systeemtherapie
ook familieleden worden behandeld
kan onderlinge spanning en kritiek verminderen
Cognitieve gedragstherapie
bekijken eerst gedrag en manier van denken  eventuele
verandering?
zorgt ervoor dat iemand niet stopt met de behandeling =
therapietrouw
helpt persoon na acute periode = ook tegen terugval
Trainingen
verbetering geheugen, aandacht, en sociale vaardigheden
Omgaan met schizofrenie
familielid met schizofrenie = zware
belasting voor patiënt en omgeving
familielid bijstaan
 gunstig voor herstel
 voorkomt terugval
organisatie: Ypsilon= vereniging van
familieleden van mensen met schizofrenie
of een psychose
Doodsoorzaak
verband doodsoorzaak en schizofrenie=
moeilijk vast te stellen
 schizofrenie bij weinig personen als
primaire doodsoorzaak geregistreerd
 In 2000: slechts bij 18 personen
Slot
schizofrenie ≠ een gespleten persoonlijkheid‘
ernstige psychiatrische ziekte  ±1/1000
alle lagen van de bevolking
zowel mannen als vrouwen
voor elke patiënt gevolgen verschillend
studie, relatie, hobby's, dagelijkse bezigheden:
minder vanzelfsprekend
Download