Aantekeningen van geschiedenis

advertisement
Aantekeningen van Geschiedenis (Deel 1):
Inleiding op het ontstaan van W.O.-1
*1890 – 1914: overgang van de 19e naar 20e eeuw
2 benaderingen: - Belle époque: optimisme, opkomst van de opklimmende burgerij
- Fin de Siècle: pessimisme, van de aristocratie en wereldschuwe
intellectuelen
*1870 – 1914: Periode van de 1e en 2e industriële revolutie
- van huisnijverheid→ fabrieken
- mechanisatie (stoommachine→ gasmotor→ benzinemotor)
- opkomst van staal- en chemie-industrie
*1870 – 1914: Opkomst v/d arbeidersbeweging in de industrie→ socialisme, anarchisme
en communisme als alternatief voor liberalisme
Aantekening bij § 1.1 (Vraag 4)
Standen maatschappij tot de industriële revolutie:
1
e
2e
stand
3e
stand
Boven aan de koning, absolute macht
1e stand adel, geen belasting te betalen
2e stand geestelijken, geen belasting te betalen
3e stand burgerij, belastingen in geld
Boerenstand boeren, belastingen in natura
Geen sociale mobiliteit. (Je blijft altijd in dezelfde stand)
Boerenstand
Kapitaal bezitters/ grote
aandeeelhouders
Klassen maatschappij sinds de
Industriële revolutie
Upper middle class
middle class
arbeidersklasse/ lage middel klasse
werklozen / uitkering trekkers /
a.o.w’ers / illegalen
Sterke sociale mobiliteit
(Er kan dus in klasse gestegen
worden)
Oorzaken van de eerste W.O.-1 (§1.5, §1.6)
1
2
3
4
extreem nationalisme
imperialisme
militarisme
Bondgenootschappen
Bondgenootschappen:
1 tussen Engeland en Frankrijk, sluiten samen een verbond in 1904 het Entente Coroliale
(samen tegen Duitsland)
2 Tussen Rusland en Engeland, eng. , rus. , fra. , sluiten een verbond Triple Entente
(tegen Duitsland en Turkije)
3 Tussen Duitsland en Engeland is haat. Duitsland is jaloers op de engelse koloniën en
start in 1907 agressieve vloot opbouw.
4 Tussen Frankrijk en Duitsland. Fra wil revanche van de verloren oorlog van 1870
(Napoleon)
5 Tussen Duitsland en Oostrijk-Hongarije. Beide landen zijn jaloers op het koloniale bezit
van Eng. en Fra. Beide landen zijn bang voor Russische expansie (uitbreiding) op de
Balkan.
6 Oostrijk-Hongarije en Rusland. O-H vreest het panslavisme (is het streven van Rusland
om alle slavisch sprekende volkeren op de Blakan onder Russisch gezag te brengen) van
Rusland op de Balkan.
7 Tussen Rusland en Turkije. Machtstrijd aan de zwarte zee en op de Balkan.
8 Tussen O-H en Turkije. Samen tegen Rusland en Engeland
Aantekening W.O.-1
Geallieerden: Engeland
Frankrijk
Rusland (tot november 1917)( Russische revolutie 1917)
Triple Entente
Servië
VS (vanaf mei 1917)
Italië (vanaf 1915)
Centralen: Duitsland
Oostenrijk-Hongarije
Turkije
Triple Alliantie
Italië (tot 1915)
Roemenië
Bulgarije
DEEL 2 VAN DE GESCHIEDENIS AANTEKENINGEN ZAL BINNENKORT VOLGEN!
~ WWW.VWO4SITE.TK ~
Download