Bestand downloaden - Samenvattingen en nog veel meer!

advertisement
SAMENVATTING GESCHIEDENIS HOOFDSTUK 3
3.1 Waarom brak de Eerste Wereldoorlog uit?
Aanleiding: De Servische Princip pleeft een moordaanslag in Sarajevo op de kroonprins van OostenrijkHongarije Franz Ferdinand en zijn vrouw Sophie.
Oorzaken:
Nationalisme (iedereen wilde een eigen land).
Verstoorde machtsverhouding
Bondgenootschappen (Duitsland & Oostenrijk-Hongarije) , (Frankrijk & Rusland & Engeland).
In de Balkanstaten waren de Christenen tegen de Moslims aan het vechten (nog geen oorlog).
3.2 Hoe verliep de oorlog? & Waarom brak de Russische revolutie uit?
Hoe verliep de oorlog?
Duitsland was heel bang voor een tweefrontenoorlog want Frankrijk en Rusland gingen mobiliseren (Het onder
de wapenen roepen van een leger). Duitsland ging via oost-Pruisen naar Frankrijk en de maasvallei. In Frans
gebied kwam een loopgraven oorlog en Duitsland begon een zeeblokade tegen Amerika.
Waarom brak de Russische revolutie uit?
Rusland had veel nederlangen tegen Duitsland. Alle mensen wouden de autocratische tsaar weghebben.
Grootgrondbezitters en pachtboeren moesten hun grond inleveren. Er kwamen lange werkdagen in de
industrie.
3.3 Waardoor kwam er een einde aan de Eerste Wereldoorlog?
1) Vrede van Brest-Litovsk (begin 1918) , Amerikanen gaan meedoen. (april 1917)
2) Amerikanen dringen Duitsers terug
3) Muiterij soldaten en mariniers Duitsland (oktober 1918)
4) Keizer treedt af op aanraden van zijn generaals, wapenstilstand aangevraagd. (8 november 1918)
5) Wapenstilstand in Compiègne gesloten (11 november 1918)
3.4 Hoe vormden Lenin en Stalin Rusland om tot een totalitaire staat?
Trotski organiseerde het Rode leger.
Lenin sloot de Vrede van Brest-Litovsk, voor het oorlogscommunisme in, richtte de NEP op.
Oorlogscommunisme: Fabriken staatseigendom, loon in voedsel, kleding en huisvesting, privébezit afgeschaft.
NEP: Boeren mogen zelf hun producten verkopen, kleine fabrieken privébezit.
3.5 Wat veranderde er toen Stalin Lenin opvolgde en wat bleef er hetzelfde?
Verandering
Autoriaire manier van regeren
Werken met vijfjarenplannen
Collectivisatie landbouw
Terreur tegenover
andersdenkenden
Propagnada voor het
communisme bedrijven
Continuïteit
X
X
X
X
X
HOOFDVRAAG: Welke rol speelde de Eerste Wereldoorlog bij het uitbreken van de Russische revolutie?
WO I
Onvrede boeren met adel
Doema heeft te weing in te
brengen
Soldaten deserteren om land in
bezit te nemen
Geen vrijheid van meningsuiting,
politieke gevangen naar Siberië
Verlies landbouw grond door
opmars Duitsers
Boos over nederlangen tsaar
Fabrieksareiders werken te hard
voor een te laag loon
Revolutie zonder WO I
X
X
X
X
X
X
X
Download