Aantekeningen geschiedenis H3 Eerste wereldoorlog en

advertisement
Aantekeningen geschiedenis H3 Eerste wereldoorlog en communisme Feniks.
1870-1871 Duitsland-Frankrijk oorlog, Duitsland wint
↓
Grondgebied afstaan→ leidt tot revanchisme
1914 aanleiding en oorzaken 1e wereldoorlog
↓
↘
Moord in Sarajevo op
↘
Frans Ferdinand
* imperialisme
* nationalisme
* revanchisme
* Militairisme
* bondgenootschappen ↘
Nationalisme: Het verheven voelen boven andere volken
Het verlangen naar een eigen staat
↘
↘
↘
↘
↘
Imperialisme: Je wilt je rijk uitbreiden ten gunste van de industrie
↘
↘
1917: Russische Revolutie (Lenin)
1918-1919: Einde oorlog→ vrede van Versailles
Erfüllungspolitiek: politiek om de Vrede Van Versailles na te komen
FrankrijkClemanceau
EngelandLoyd George
Verenigde Staten- Wilson
geven schuld van WO1 aan Duitsland
Duitsers noemden Verdrag Van Versailles: Dictaat Van Versailles→omdat het werd opgelegd
Volk van Duitsland→ vernederd ↓
↓
Bepalingen: *Duitsland grondgebied afstaan
*Duitsland schuld van de oorlog
*Duitsland staan leger van 100.000 man
*Duitsland moest herstelbetaling doen aan Frankrijk
*Er kwamen Franse soldaten in het Rijnland
*Geen Duitse soldaten aan de Franse grens
Een aantal van deze bepalingen werden geschonden door Hitler: * hij bouwde een groot leger op
* hij stopte de herstelbetalingen
* invallen van SudetenlandTsjecho-Slowakije,
annexatie Oostenrijk
Appeasement politiek: politiek van Chamberlain om zo lang mogelijk de vrede met Duitsland te
bewaren
↓
Premier van Engeland
1938: Chamberlain komt naar München om te overleggen
1939: Hitler&Stalin sluiten niet-aanvalsverdrag af
Download