Volkeren en staten

advertisement
Geschiedeniswerkplaats – 2KGT – 3.2
Volkeren en staten
Begrippen
Continuïteit: Dingen blijven hetzelfde, er is geen verandering.
Patriotisme: Opkomen voor je vaderland.
Natiestaat: staat voor één eigen volk
Nationalisme: liefde voor het eigen volk. Beweging die streeft naar een staat voor het
eigen volk.
Veelvolkerenstaat: staat waarin meerdere verschillende volkeren leven
Jaartallen
1914 – 1918 : Eerste Wereldoorlog
1919: Verdrag van Versailles
Samenvatting
De winnaars van de Eerste Wereldoorlog waren de geallieerden  de VS, GrootBrittanië en Frankrijk.
Duitsland en Oostenrijk kregen de schuld van de oorlog.  En werden gestraft:
 Duitsland moest daarom een deel van zijn grondgebied afstaan. (o.a. ElzasLotharingen)
 Duitsland moest een schadevergoeding betalen.
Oostenrijk en het Turks-Osmaanse rijk , waren een veelvolkerenstaat.  Een staat
waarin meerdere verschillende volkeren leven.
Zij waren bondgenoot van Duitsland geweest tijdens de Eerste Wereldoorlog en werden
daarom ook gestraft.  Zij werden opgedeeld, waardoor er meerdere nieuwe landen
ontstonden.
Bijvoorbeeld 
 Kroatië en Bosnië hoorden voor de Eerste Wereldoorlog bij Oostenrijk, na de
oorlog werd dit Joegoslavië. Ook Servië werd een onderdeel van deze
veelvolkerenstaat.
 Tsjecho-Slowakije
 Weer moesten er meerdere volkeren in één land samenleven, dat zorgde later voor
problemen.
Sommigen volkeren kregen een land voor zichzelf  Natiestaat.  Bijvoorbeeld Polen.
 Ook Turkije werd een natiestaat
Aantekeningen
Elzas-Lotharingen: Dit gebied moesten de Fransen afstaan aan Duitsland. Dit gebeurde
toen Frankrijk (Napoleon III) door Duitsland (Bismarck) verslagen was. Bij
vredesonderhandelingen in Versailles (Vrede van Versailles) eiste Bismarck een
schadevergoeding, waaronder dit gebied.  Heel gunstig voor Duitsland door de
bloeiende ijzerindustrie.
www.maaikezijm.com
www.maaikezijm.com
Download