Toespraak Plein 14 maart 2017 (003) (002)

advertisement
Speech – uitgesproken namens de defensiebonden
Op 26 januari constateerden de Centrales voor defensiepersoneel - na een lange
periode van overleg en onderhandelingen- dat het arbeidsvoorwaardenoverleg
mislukt was.
Tijdens de cao-onderhandelingen werden de bonden de afgelopen maanden
voortdurend geconfronteerd met een werkgever die zijn afspraken niet nakwam,
afspraken eenzijdig wijzigde en terug onderhandelde. De werkgever bleek volstrekt
onbetrouwbaar. Daardoor ontstond er een onoverbrugbare kloof. De vakbonden
betreuren dit, het defensiepersoneel verdient veel beter.
De afgelopen weken zijn de onderhandelaars de kazernes ingegaan en hebben daar
duizenden medewerkers geinformeerd. De kritiek op de werkgever loog er niet om,
zij zijn erg teleurgesteld in hun werkgever. Het personeel steunt de vakbonden in
hun strijd om een goede cao, hun cao.
Dat doet het personeel vandaag concreet, met het aanbieden van de rode kaart. En
hoewel minister Hennis, als werkgever van het defensiepersoneel, had toegezegd
de rode kaart in ontvangst te nemen, stelt zij andere prioriteiten. Dat is een gemiste
kans, daarmee laat zij het defensiepersoneel vandaag opnieuw in de kou staan.
Dat betreuren wij ten zeerste. Het getuigt allerminst van respect voor het
defensiepersoneel. Hieruit blijkt opnieuw dat ‘het goud van de organisatie’, zoals de
minister haar personeel regelmatig noemt, niét serieus wordt genomen. Van alleen
mooie woorden worden defensiemedewerkers, die sinds januari een dikke min op
hun loonstrook hebben staan, niét beter. Daar kopen ze niks voor, daar kunnen ze
noch hun huur, noch hun hypotheek, noch hun boodschappen van betalen. Het
personeel voelt zich alles behalve ‘het goud van de organisatie’. Ze voelen alles
behalve waardering.
Vandaag staan wij hier met een groep defensiecollega’s die ongelooflijk
teleurgesteld zijn. De aanwezige collega’s vertegenwoordigen vandaag al die
duizenden collega’s die een rode kaart hebben ingevuld. De rode kaart die u direct in
ontvangst gaat nemen staat symbool voor alle rode kaarten in de munitiekisten. We
hebben overigens nadrukkelijk signalen gekregen dat deze actie is tegengewerkt.
Wij hopen dat de werkgever het signaal dat van deze rode kaart uitgaat serieus
neemt. Zo niet, dan gaat het defensiepersoneel, samen met de vakbonden, door met
hun gerechtvaardigde strijd voor een goede cao. Tot er een goede cao is! Dit is
slechts het begin. Defensiepersoneel mag niet staken, maar strijden zit hen in het
bloed.
Download