Bepalen of de aanmelding in behandeling kan worden genomen

advertisement
Stichting Terug In Balans
Postbus 144
5056ZJ Berkel Enschot
Tel. 06 39147373
www.teruginbalans.nl
e-mail: [email protected]
Wat doen wij?
-
Via een intake, thuis of op kantoor bepalen of de aanmelding in behandeling kan
worden genomen.
Op professionele wijze een aanmeldgesprek voeren.
Bepalen of er sprake is van een crisissituatie, in dat geval onmiddellijk handelen.
De aanmelding registreren.
De persoonlijke financiële situatie van de cliënt inventariseren en analyseren.
Een geordende (financiële) administratie opzetten.
Belastingformulieren invullen, correspondentie met de fiscus
Op basis van de inventarisatie en analyse het plan van aanpak maken.
Op professionele wijze een intakegesprek voeren en leiden.
Zelfstandig en onder tijdsdruk een besluit nemen en uitvoeren dan wel doorverwijzen.
Kennis overdragen.
sociale toeslagen aanvragen
Een financieringsvoorstel doen conform de Wft.
De afloscapaciteit berekenen.
Een bemiddelingsvoorstel doen tegen financiële kwijting.
Reacties van schuldeisers beoordelen en daarop reageren.
Planmatig de stappen van schuldregeling uitvoeren.
Een budgetplan opstellen, uitvoeren en verwerken.
Een budgetcoachingsplan opstellen en dit planmatig en doelgericht uitvoeren.
Een betalingsregeling opstellen.
Uitleg geven over de hoofdlijnen, mogelijkheden en consequenties van de Wsnp.
Een verzoekschrift voorlopige voorziening opstellen.
Signalen van de client herkennen, analyseren en opvolgen.
Waar nodig doorverwijzen naar (samenwerkende) organisaties.
schriftelijk verslag aan de opdrachtgever
Download