God in Frankrijk - Welkom ZOEF

advertisement
God in Frankrijk
Zingeving & Verlangen
Aanmelding filosofieweek
Gelieve uw gegevens in te vullen voor aanmelding voor de filosofische week van zondag 10 september (de
aanreisdatum) tot 16 september (de vertrekdatum) 2017 te Saint Nectaire, Frankrijk. Na aanmelding wordt u
uitgebreid op de hoogte gebracht van het programma en de verdere bijzonderheden van de week.
Na aanmelding krijgt u bericht of er al dan niet plaats is. Is er plaats dan wordt u verzocht binnen 2 weken een
bedrag van 100 euro vooruit te betalen. Is er geen plaats meer dan krijgt u daarvan bericht. U wordt dan op de
wachtlijst geplaatst. Komt er plaats vrij dan wordt (op volgorde van aanmelding) aan u gevraagd of u eventueel
alsnog wilt deelnemen.
Omdat het mogelijk is dat één van de deelnemers geen huisdieren kan verdragen (denkt u aan bijvoorbeeld
allergie) is het niet toegestaan honden mee te nemen. Uiteraard wordt er een uitzondering gemaakt voor
bijzondere situaties, bijvoorbeeld als het gaat om een geleidehond.
Voornaam en achternaam deelnemer 1
Man/vrouw
Geboortedatum
Adres, postcode, woonplaats
Telefoon thuis
Telefoon mobiel
Emailadres
IBAN-nummer
Deelnemers die alleen komen verblijven in principe samen met
een andere deelnemer op één kamer.
Wilt u een kamer voor u alleen?
Voornaam en achternaam deelnemer 2 (bv
partner)
Man/vrouw
Geboortedatum
Neemt u deel aan de filosofie-activiteiten of niet?
Indien verschillend van deelnemer 1:
Adres, postcode, woonplaats
Telefoon thuis
Telefoon mobiel
Emailadres
IBAN-nummer
Bijzonderheden
(Te denken valt aan dieet, vegetarisch, allergie, eventuele functiebeperking waarmee we rekening moeten
houden, etcetera)
Vervoer
Stelt u er eventueel prijs op in contact gebracht te worden met andere deelnemers om een gezamenlijke
vorm van vervoer naar Saint Nectaire af te spreken?
Aanmeldingsformulier opslaan en versturen naar [email protected]
Download