Hoe vind je als vereniging nieuwe jeugdtrainers? Veel

advertisement
Hoe vind je als vereniging nieuwe jeugdtrainers? Veel verenigingen worstelen hiermee,
maar gelukkig zijn er ook een aantal die succesvol zijn in het werven van jeugdtrainers.
Bij AV Generaal Michaëlis (GM) in Best hebben ze na jarenlange ervaringen de volgende tips
voor andere verenigingen:
1. Spreek ouders die geïnteresseerd zijn in de trainingen en de wedstrijden van hun kind
persoonlijk aan. Vraag ze of ze interesse hebben in het doen van vrijwilligerswerk voor de
vereniging. Nodig ze bij interesse uit voor een tweede gesprek waarbij uitgelegd wordt
welke mogelijkheden er zijn, en welke opleidingsmogelijkheden er bij bepaalde functies
gevolgd kunnen worden.
2. Een tweede doelgroep zijn atleten binnen de vereniging die niet de ambitie hebben om naar
de top te gaan. Bevraag ook deze groep naar mogelijke interesse en nodig ze uit voor een
persoonlijk gesprek.
3. Bied als vereniging stagemogelijkheden aan voor leerlingen van het voortgezet en
beroepsgericht onderwijs. Atletiekvereniging GM heeft voor een aantal uren een
combinatiefunctionaris in dienst en een vrijwilliger bij de vereniging die contactpersoon is bij
de verschillende opleidingsinstituten. Zo kunnen leerlingen van het voortgezet voor een
maatschappelijke stage ( paar maanden) of een stage bedrijfsopdracht (bijna een jaar stage)
van de sporthogeschool en andere op diverse plekken hun stage afwerken.
4. De vereniging heeft een vrijwilligerscoördinator die vacatures op de eigen site heeft staan
maar ook bij het Welzijnswerk van de gemeente.
5. Op het inschrijfformulier staat aan de achterzijde informatie over vrijwilligerswerk bij de
vereniging en een inschrijfformulier om zich hiervoor aan te melden en waarop men kan
aangeven voor wat voor soort vrijwilligerswerk men in aanmerking wil komen. De
vrijwilligerscoördinator kan dan het eerste contact leggen en gericht de juiste persoon
(verantwoordelijke) inschakelen dat er interesse is zodat snel contact met die persoon
opgenomen kan worden en uitnodigen voor een gesprek.
6. Zet informatie en vacatures in het clubblad.
7. De allerlaatste tip: mensen persoonlijk aanspreken werkt het beste!
Met dank aan Adri Raaimakers van AV GM. Voor meer informatie is Adri te bereiken op:
[email protected]
Download