Een project plannen, verkopen en uitvoeren

advertisement
Commissie voor vrijwilligerswerk






Kennismaken met het concept van
vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk inpassen in uw dagelijks leven
Betrokkenheid en motivatie ontwikkelen
Teamgeest ontwikkelen met alle medewerkers
van verschillende groepen
Mogelijkheden bieden voor ontwikkeling van
passende vaardigheden
Voldoen aan werkelijke behoeften
2







Team samenstellen
Informatie verzamelen
Project plannen
Samenkomen met groep
Presenteren aan andere groepen
Project uitvoeren
Vieren en evalueren
3
Team
samenstellen
Project
uitvoeren
Informatie
verzamelen
Presenteren
aan andere
groepen
Project
plannen
Samenkomen
met groep
Vieren en
evalueren
4


Contact opnemen met aanbevolen
afdelingsvertegenwoordigers
Opvolgen van alle tips totdat alle functies
zijn vervuld
5


Vragen voor teamleiders
Vragen voor groepsvertegenwoordigers
6





Hoeveel tijd wilt en kunt u besteden?
Hoeveel tijd wilt u uw team laten besteden?
Is er een project dat u altijd al hebt willen doen?
Is er een project waar u al mee bezig bent
(of al van plan bent uit te voeren) waarmee
we kunnen helpen?
In hoeverre wilt u dat het team betrokken is bij
het kiezen van het project?
7
In welke zaken zijn uw medewerkers
geïnteresseerd?
 Wat is het vaardigheidsniveau van uw
medewerkers?
 In hoeverre zijn uw medewerkers toegewijd?
 Welk type projecten verwacht u dat deze
medewerkers kunnen uitvoeren (collecteren,
activiteit, fondsenwerving; zie Resourcenotebook)?
 Kunt u een medewerker aanbevelen die een
goede planner voor vrijwilligerswerk zou kunnen
zijn voor uw groep?

8



Wanneer begint en eindigt het project?
Wanneer wordt het project geïntroduceerd bij de
medewerkers?
Hoeveel inbreng zullen de medewerkers hebben in
de keuze van het project?
 Als er geen inbreng van werknemers is, kiest u een
project.
 Als er wel inbreng van werknemers is, kiest u een paar
geschikte projecten.


Welke taken moeten worden uitgevoerd voor het
project?
Wie voert deze taken uit?
9



Het project introduceren bij de medewerkers
De parameters van het project schetsen
Discussie
10



Schrijven over ervaringen
Ideeën verzamelen over groepen met
specifieke behoeften
Artikelen of inspirerende verhalen lezen
11



Tijdlijn
Hoeveel tijd gaat de groep besteden?
Gaan alle medewerkers deelnemen aan het
project?
12







Welke projectsoort willen we doen?
Welk probleem willen we oplossen?
Wat zijn de doelen van dit project?
Wat hebben we nodig om deze doelen
te bereiken?
Wie voert deze taken uit?
Welke materialen hebben we nodig?
Wanneer worden de taken uitgevoerd?
13



Overleggen met de teamleider over de beste
manier om te communiceren
Agendaonderwerpen van teamleider voor
volgende teamleidersvergadering
De methode is afhankelijk van het project en
de beslissingen die worden genomen tijdens
de groepsvergadering.
14





Benodigdheden verzamelen
Posters maken om het project te promoten
Voortgang bijhouden
Het hele bedrijf informeren
Deelnemen aan en bijwonen van
projectevenementen, zoals opruimacties of
werkfeesten
15



Slotactiviteit
Beloning om succes te delen
Informele bespreking van resultaten
 Wat kan er de volgende keer beter
 Projecten voor volgend jaar
16
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards