Bestand 1 - Brandsupply

advertisement
WijNijkerk
Samen voor duurzaamheid
Duurzaam initiatief
Op lokaal en regionaal niveau bruist het in Nederland van de duurzame initiatieven. Duurzame
projecten zijn niet meer het exclusieve terrein van gemeenten, bedrijven of maatschappelijke
organisaties; er komen ook steeds meer individuen (burgers) in actie. De variatie van deze lokale
initiatieven is eindeloos: van landbouw in de stad en buurtmoestuinen, zelf in coöperatief verband
energie opwekken, kleinschalige particuliere zorgprojecten, Repair Cafe’s, technische milieuinnovaties tot nieuwe onderwijs- en mobiliteitsconcepten.
Lokale en regionale duurzame initiatieven creëren waarde. Er zit veel innovatie in. Ze stimuleren
ondernemerskracht. Ze leggen vaak weeffouten bloot in de huidige wijze van organiseren. En bovenal
maken ze de wereld groener, rechtvaardiger en mooier. Door initiatieven van onderop te faciliteren,
gaan we duurzame ontwikkeling anders organiseren. Iedereen mag/kan meedoen. Dat gaat duurzame
ontwikkeling versnellen.
Wat is WijNijkerk?
WijNijkerk is een beweging om duurzame initiatieven in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken een
impuls te geven. WijNijkerk wordt getrokken door een groep van betrokken personen uit Nijkerk en
omgeving, en wordt ondersteund door de gemeente Nijkerk en GreenWish.
De beweging start met een verkenning van duurzame initiatieven. Na de verkenning volgt een
communicatiecampagne ( in samenwerking met een mediapartner)om inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties uit te nodigen hun duurzame ideeën te delen, een prijsvraag om de
meest kansrijke initiatieven verder te helpen en een platform waarop initiatiefnemers en ‘meedenkers’
(personen en organisaties die duurzaam initiatief inhoudelijk willen ondersteunen) elkaar blijvend
kunnen vinden.
Opbouw duurzame en maatschappelijke netwerk
Om de campagne tot een succes te maken is het nodig dat we scherp krijgen welke goede ideeen er
zijn, en ook wie de initiatieven van dienst wil zijn. Bedrijven die hun sociale betrokkenheid willen tonen,
ZZP-ers die naast betaalde klus een initiatief op weg willen helpen. Gepensioneerden die hun kennis
op een nieuwe manier willen inzetten. Organisaties die leegstaande ruimte tijdelijk wil vullen, etc.
Deze personen en organisaties moeten goed vindbaar zijn.
Wat levert de beweging WijNijkerk in ieder geval op?
- Een gevuld en dynamisch platform met goede ideeën en betrokken ondersteuners
- Een bijeenkomst waar 15 initiatieven de kans krijgen serieus aan hun plan te werken
- Een verkiezing van beste ideeën waarbij burgers van Nijkerk betrokken worden door te
stemmen
- Een bijeenkomst waar de vier beste ideeën zich presenteren en alle sleutelfiguren voor de
beweging WijNijkerk elkaar ontmoeten om verbindingen te leggen en het netwerk te
versterken
- Een uitgebreid ondersteuningstraject en drie co-creatiesessies, waarin de vier beste ideeën
concrete stappen kunnen gaan zetten in samenwerking met relevante stakeholders uit de
regio. De betrokken stakeholders krijgen inzicht in hoe zij in nieuwe netwerken samen kunnen
werken aan duurzaamheid
- Een nieuw netwerk van initiatiefnemers en ondersteuners, waarin dankzij vier concrete
initiatieven veel startenergie zit om samen te werken aan duurzaamheid. .
Planning
WijNijkerk start in mei/juni 2013 met twee bijeenkomsten met een kerngroep ‘sleutelfiguren’ om de
beweging vorm te geven, en de beweging eindigt in december met ‘meedenksessies’ waarin de vier
meest kansrijke duurzame initiatieven door een groep stakeholders wordt verder gebracht. Na
december blijft het platform en het duurzame netwerk beschikbaar voor toekomstige ontwikkelingen.
Download