fax-message

advertisement
alanheri nv
alanheri nv
moleneind 2
postbus 25
nederland
telefoon
fax
e-mail
4268 gd meeuwen
4260 aa wijk en aalburg
+31 (416) 358300
+31 (416) 351915
[email protected]
Meeuwen, 27 mei 2010.
Persbericht
Op de vandaag te houden aandeelhoudersvergadering zal naast de rondom de gebruikelijke agendapunten te
verstrekken informatie in een presentatie, die ook te bekijken is op www.wittemolen.com, onder meer aandacht
worden besteed aan de volgende zaken.
I. Financiële gang van zaken
1. De omzet in de eerste 5 maanden van 2010 zal naar verwachting uitkomen op € 6 miljoen.
2. De brutomarge beweegt zich rond het niveau van de vergelijkbare periode in het vorig jaar.
3. De operationele kasstroom is in die periode negatief onder meer als gevolg van mutaties in het
werkkapitaal en reorganisatieuitgaven
4. Het resultaat in het eerste halfjaar van 2010 zal rekening houdend met een te treffen
reorganisatievoorziening rond het break-evenniveau uitkomen.
5. De jaaromzet 2010 en het daarmee corresponderende resultaat zijn afhankelijk van het succes van een
groot aantal commerciële initiatieven die in de afgelopen maanden zijn geïnitieerd. Een meer concrete
prognose zal niet eerder dan bij de publicatie van de halfjaarcijfers 2010 afgegeven kunnen worden.
II. Commerciële initiatieven
6. Met het oog op de efficiency structureert de onderneming haar commerciële initiatieven doorgaans
rondom (inter)nationale beurzen.
7. De onlangs gehouden Interzoo en PLMA hebben een veelvoud aan leads opgeleverd in vergelijking tot
de voorgaande jaren. Middels een gestructureerde aanpak en adequate monitoring proberen wij deze
prospects om te zetten in klanten en omzet. Een succesvolle effectuering daarvan draagt op termijn bij
aan de noodzakelijke omzetgroei.
8. Teneinde een betere voeling te krijgen met de Nederlandse markt is onlangs een Witte Molen
adviesraad opgericht waarin een aantal detaillisten zitting heeft genomen.
9. Naast de op de Interzoo geïntroduceerde nieuwe producten zal Witte Molen binnenkort een innovatief
concept op het gebied van voer voor buitenvogels introduceren.
III. Strategische initiatieven
10. De onderneming is nog immer actief op zoek naar (en in gesprek met) partijen voor de vorming van
allianties, die een bijdrage moeten leveren aan de gezondmaking van de branche.
11. De uit een strategische evaluatie voortgekomen elementen t.w. versterking in het eigen segment
(vogel/knaag), uitbreiding naar het terrein van hond/kat (voeding/snacks) al dan niet in combinatie met
een voorwaartse integratie zijn daarbij nog steeds leidend.
Einde bericht
Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie
F(rans) Faas
CEO Alanheri N.V.
0416 358392
06 23122456
Download