Management en Organisatie

advertisement
Management en
Organisatie
een nieuw vak in de tweede fase
M & O, een nieuw vak
Management & organisatie komt
als vak niet voor in de
onderbouw. In deze presentatie
willen wij je een idee geven over:

de inhoud die wij op school geven aan het
vak management & organisatie (waar gaat het
eigenlijk over?)
 het examen (wat moet ik allemaal maken en
leren?)
 de zwaarte van het vak (hoeveel tijd kost het
mij?)

mogelijke vervolgopleidingen (wat heb ik er
aan?)
Management en
Organisatie, een
economisch vak



economie is een vak
in de basisvorming
economie is een
verplicht profielvak
economie gaat over
het hele land



m & o is een nieuw
vak in de tweede fase
m & o is een profielkeuzevak
m & o gaat over
organisaties
Commerciële organisaties
Het doel is het behalen van winst
voorbeelden zijn :
 banken
 fabrieken
 winkels
 omroeporganisaties
op de commerciële
zenders
 enzovoorts
Niet- commerciële
organisaties
Het behalen van winst is
niet het doel.
voorbeelden zijn:
 sportverenigingen
 consumentenorganisaties
 milieu-organisaties
 omroeporganisaties
op Nederland 1,2 & 3
 enzovoorts
ONDERWERPEN






Marketingbeleid
Externe financiële verslaggeving
Financiering
Interne organisatie en personeelsbeleid
Winst, werkgelegenheid en milieu
Informatievoorziening met behulp van ICT
Onderwerpen (1)
Marketing gaat o.a. over:
 reclame
 prijsbeleid
 marktonderzoek
 produktbeleid
 merkenbeleid
Onderwerpen (2)
Dit gaat o.a. over:
 het beoordelen van de financiële positie
van een bedrijf
 het beoordelen van een jaarverslag
 het maken van een balans
Onderwerpen (3)
Financiering gaat o.a. over:
 rechtsvormen zoals eenmanszaak,
vereniging, nv
 lenen
 aandelen
 contributie
Onderwerpen (4)
Dit gaat o.a. over:
P. Plaat
directeur



selectie van personeel
functioneringsgesprekken
organisatieschema’s
K. Koop
hoofd inkoop
M. Mag
hoofd magazijn
V. Vlerk
hoofd verkoop
ook krijg je inzicht in
management:
het leiding geven en
het nemen van
beslissingen in
commerciële en in
niet-commerciële
organisaties
M&O
- vaardigheden
Bij alle vakken in de tweede fase wordt aandacht
besteed aan vaardigheden en werkwijzen, dus ook bij
management & organisatie.
We noemen een paar voorbeelden:
leren leren: hoe pak je de voorbereiding van een toets aan
kennis van probleemoplosstrategiën, bijvoorbeeld probleemanalysediagrammen
het verzamelen van
gegevens
Het examen
Het schoolexamen begint in 4H met een
schriftelijke toets die voor 30% meetelt.
In 5H volgen nog twee schriftelijke toetsen
die ieder voor 30% meetellen en een
praktische opdracht die voor 20% meetelt.
Het cijfer voor het schoolexamen wordt
gemiddeld met het cijfer voor het centraal
examen dat aan het eind van 5H wordt
afgenomen.
Management en
Organisatie, de
zwaarte
Het vak heeft op de HAVO een studielast
van 320 uur. In 4H heb je 3 lesuren per
week en in 5H heb je ook 3 lesuren per
week. Per lesuur moet je rekenen op
ongeveer 20 minuten huiswerk, inclusief
toetsen en opdrachten.
Vervolgopleidingen
M & O is een algemeen vormend vak, dus
iedereen krijgt er later mee te maken wat je
ook na de middelbare school gaat doen!
M & O is vooral geschikt voor leerlingen die
een economische vervolgopleiding in het
hoger onderwijs overwegen.
Ook als je na de HAVO meteen gaat werken,
of als je overweegt een eigen bedrijf te
beginnen, zul je veel nuttige kennis en
vaardigheden opdoen.
M&O – iets voor jou?





heb je gevoel voor getallen?
kun je logisch denken?
kun je verbanden leggen, oorzaken en gevolgen
aangeven en conclusies trekken aan de hand van
teksten en cijfers?
kun je tabellen en grafieken lezen?
heb je enig wiskundig inzicht?
Dan is M & O
misschien wel
iets voor jou!
Als je meer wilt
weten, neem dan
contact op met
één van de M&Odocenten.
Download