PowerPoint-presentatie

advertisement
Implementatie nieuwe
centraal examen 2015
SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling
Eerste resultaten van een onderzoek onder
docenten en leerlingen
Onderzoek onder docenten
Vragenlijstonderzoek
centraal examen geschiedenis
in de tweede fase
2013 en 2014
2
Overladenheid
2013
2014
3
Houvast 2013
4
Houvast 2014
2013
2014
5
Houvast contexten
2013
2014
6
Tevredenheid historische contexten
Vwo
2013
Havo
2013
7
Aantal historische contexten
8
Knelpunten
2014
2013
9
Domein D
Verschillen tussen leeftijdscategorieën
10
Toetsing 2013
11
Toetsing
2014
2013
12
Gebruik p-waardes 2014
13
Pilotvragen geordend naar periode en historische
context
http://histoforum.net/algemeen/scalzo/
• Gebruikersnaam: answer
• Wachtwoord: trail
Oefen met chronologievragen:
http://histoforum.net/chronologie
14
Onderzoek onder leerlingen
15
Voorbereiding op centraal examen
16
Voorbereiding op centraal examen
17
Verschillen tussen scholen
18
Verschillen jongens en meisjes
19
Verschillen jongens en meisjes
20
21
22
Is geschiedenis een moeilijk vak?
23
24
25
26
27
28
29
Herhaling onderzoek in april 2015
Wilt u met uw leerlingen meedoen aan het onderzoek in
april 2015? Aanmelding via
[email protected]
Tweewekelijkse (gratis) nieuwsbrief van Histoforum.
Aanmelding via http://histoforum.net
Onderzoeksverslagen:
http://www.slo.nl/voortgezet/tweedefase/vakken/geschiedenis/
30
Onderzoek onder docenten
Vragenlijstonderzoek
centraal examen geschiedenis
in de tweede fase
2013 en 2014
31
Voorbereid op nieuwe ce? 2013
Voorbereiding op nieuwe CE (in procenten)
68
25
Ik ben goed op de hoogte van de veranderingen.
4
3
19
51
Mij is duidelijk hoe geschiedenis getoetst zal worden op het centraal
examen.
23
7
60
34
Mijn vakkennis is voldoende om mijn leerlingen goed voor te bereiden op
het CE.
5
1
47
41
In mijn sectie wordt geregeld overlegd over de veranderingen.
7
5
0
helemaal mee eens
enigszins mee eens
10
20
enigszins mee oneens
30
40
50
60
70
80
helemaal mee oneens
32
Moeilijkheidsgraad historische contexten
2014
33
Welke context mag wel weg?
2014
34
Voorkeur nieuwe historische context
2013
2013
35
Aansluiting 3-4 havo
2014
2013
36
Onderzoek onder leerlingen
37
Voorbereiding op schoolexamen
38
Voorbereiding op schoolexamen
39
Andere focus bij geschiedenis?
40
Andere focus bij geschiedenis?
41
Domein D
42
43
44
Download
Random flashcards
Create flashcards