Loopbaanleren - ROC Horizon College Nieuwsbrief Archief

advertisement
Ik kan bewust kiezen voor een loopbaan (LLB)
Kies bewust!
Denk aan: weten wat je wilt, weten wat je belangrijk vindt in je leven,
kiezen voor later, werken aan de toekomst.
Ik weet nog niet wat ik wil.
Ik heb een idee over wat bij me
past en wat ik belangrijk vind.
Ik heb onvoldoende zicht op waar
ik goed in ben.
Ik denk en praat wel eens over wat
ik wil worden.
Ik weet te weinig waar ik informatie
over vervolgopleidingen kan
krijgen.
Instapper
(met plankenkoorts)
Ik weet ongeveer in welke sector
ik wil gaan werken.
Ik weet ongeveer wat ik beslist
niet belangrijk vind bij werken.
Ik heb een beetje beeld bij wat ik
kan en waar ik goed in ben.
Ik bezoek soms
vervolgopleidingen en volg stages
en/of werk in mijn vrije tijd.
Ik weet waar ik informatie over
vervolgopleidingen kan krijgen.
Ik weet in welke sector ik wil gaan
werken.
Ik weet ongeveer wat ik belangrijk
vind in het werk.
Ik weet redelijk waar ik goed in ben
en wat ik wil worden.
Ik bezoek soms vervolgopleidingen
en volg stages en/of werk in mijn
vrije tijd.
Ik bouw een netwerk van contacten
en informatiebronnen.
Ik weet wat voor werk er bij mij past.
Ik weet wat ik belangrijk vind in het
werk.
Ik weet waar ik goed in ben en wat
ik wil worden.
Ik onderzoek het werk dat bij mij
past. (opleidingen, instroomeisen,
loopbaan perspectief, etc.)
Ik heb een netwerk van contacten
en informatiebronnen.
Doorstapper
(met applaus)
Mogelijke bewijsstukken: zelfonderzoek op motieven, uitslag beroeptesten, mindmap over mezelf, portfolio, stageverslag, interview
beroepsbeoefenaar, lesbezoek MBO of Havo, overzicht met adressen en bronnen waar ik informatie kan vinden, bewijsstukken bij zelf gekozen
ontwikkelingslijnen, intakegesprek bij werk of vervolgonderwijs, etc.
Download