Presentatie workshop 12 Psychische klachten

advertisement
Studeren met psychische (Ψ) klachten
en de rol van het onderwijs
Jolien Dopmeijer en Sietske Sportel
Aandacht voor studeren met Ψ
klachten
Inventarisatie door handicap + studie (2014):
+ Professionals uit hoger onderwijs ervaren een toename van
het aantal studenten met psychische problemen.
+ Er is behoefte aan het kunnen bieden van meer deskundige
begeleiding en betere samenwerking tussen onderwijs en
hulpverlening.
Overzicht knelpunten en succesfactoren (2016)
+ Zie inventarisatie
Welkomsdia> Aandacht voor studeren met Ψ klachten > Dienstverlening h+s
Dienstverlening h+s
+ Handreiking studeren met psychische klachten
+ Regiobijeenkomsten en trainingen
+ StuDent, zelfhulpgroepen voor en door studenten
+ Samenwerking/voorstellen/lobby-en
- Suïcidepreventie in het onderwijs (filmmiddag 30 maart 2017)
Aandacht voor studeren met Ψ klachten> Dienstverlening h+s> Onderzoek recent verschenen
Onderzoek, recent verschenen
+ LSVB, Psychische klachten onder studenten, 2013.
Vervolgonderzoek 2017.
+ ISO, Studentenpsychologen een stand van zaken, 2016
+ ‘het grote hr ongeluksonderzoek’ Hogeschool R’dam
http://profielen.hr.nl/2016/het-grote-hr-ongeluksonderzoek/
Dienstverlening h+s> Onderzoek recent> Onderzoek en projecten, langlopend
Onderzoek en projecten, langlopend
+ Researchned en ITS Nijmegen
+ Leuven College Survey (LCS) en Fortune:
http://www.mindmates.be/page.phpid28
+ Programma Five, hogeschool Windesheim:
http://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/ge
zondheid-en-welzijn/verslavingspreventie/project-five/
+ Campagnes VWS (depressie en suïcidepreventie)
+ Begeleid leren
Onderzoek recent> Onderzoek en projecten langlopend> Introductie project FIVE
Introductie Project FIVE
 Bevorderen studiesucces vanuit
psychosociaal welbevinden en sociale cohesie
 Gebaseerd op De Gezonde School methode
 Speerpunten: welbevinden, psychische klachten en sociale
cohesie (Tinto)
 Promotieonderzoek
 Combi onderzoek-interventies
 Project FIVE 2.0: ontwikkeling zelfhulp-portal
Onderzoek en projecten langlopend> Introductie project FIVE> Online zelfhulp-portal
Online zelfhulp-portal
Introductie project FIVE> Online zelfhulp-portal> Studentenmonitor
Studentenmonitor (jaarlijks sinds 2012)
 Prevalentie van psychosociale problemen
 Relatie psychosociaal welbevinden en studievertraging,
dreigende studie-uitval




en daarnaast onderzoek naar:
Specifieke alcoholnormering studenten
Sociale normen psychische klachten en hulp zoeken
Risicogedrag studenten (SURPS)
Eerste effect van psychologische interventies
Online zelfhulp-monitor> Studentenmonitor> Onderzoeksresultaten so far
Onderzoeksresultaat so far
 70-75% drinkt risicovol
 Ongeveer 1 op de 10 is mantelzorger
 Bijna de helft van de studenten ervaart psychische
klachten (angst, depressie)
 Klachten significant gerelateerd aan studieprestaties:
 Hoe ernstiger de klachten hoe hoger het percentage
vertragers en uitvallers
 Lage mate binding: meer vertragers en uitvallers
Studentenmonitor> Onderzoeksresultaat so far> Platform psychische klachten studenten
Platform
psychische klachten studenten




Onderzoek en aanbod ontwikkelen
Kennisdeling en Krachtenbundeling
Lans breken voor aanbod en veilig studieklimaat
Windesheim, UvA, HvA, InHolland, Hanzehogeschool:
wie volgt?
Onderzoeksresultaat so far> Platform psychische klachten> Kansrijke initiatieven en ideeën (1)
Kansrijke initiatieven en ideeën (1)




Investeren in binding en veilig studieklimaat
Monitoren psychische klachten studenten en feedback
Online laagdrempelig preventief zelfhulpaanbod
Nauwe samenwerking studentpsycholoog en onderwijs
Platform psychische klachten studenten > Kansrijke initiatieven en ideeën (1) > Kansrijke initiatieven en ideeën (2)
Kansrijke initiatieven en ideeën (2)
 Trainen docenten in vroegsignalering en
groepsdynamica
 Spreekuren, aanbod i.s.m. zorginstellingen
 Student-student contact
 Inzetten op sociale normen student en docent
Kansrijke initiatieven en ideeën (1)> Kansrijke initiatieven en ideeën (2)> Top 5
Top 5
+ Opstellen gezamenlijke aanpak HO en ggz/hulpverlening
+ Vergroten openheid over psychische problemen:
onderwijsinstelling erkent verantwoordelijkheid
+ Verbeteren van samenwerking binnen de onderwijsinstelling
en duidelijkheid over afspraken, rollen en procedures
+ Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling binnen het
onderwijs
+ Vergroten intervisie / ondersteuning en zorg voor
studieadviseurs zelf (zorg voor de hulpverlener)
Kansrijke initiatieven en ideeën (2)> Top 5> Verbeterde begeleiding aan studenten met Ψ klachten
Verbeterde begeleiding aan
studenten met Ψ klachten
+ Aan de slag
Top 5> Verbeterde begeleiding aan studenten met Ψ klachten> Einde workshop
Sietske Sportel
[email protected]
06-10211358
Download