PowerPoint-presentatie - Autismespectrumstoornissen

advertisement
Focus op motivatie en
communicatie
PIVOTAL RESPONSE TREATMENT VOOR
JONGE KINDEREN MET EEN
AUTISMESPECTRUMSTOORNIS
Autisme
• Moeite met sociale interacties
• Problemen met communicatie
• Stereotiep gedrags- en spelrepertoire
• Interventie best voor het derde levensjaar
• Vroege interventie is belangrijk (< 3 jaar)
Pivotal response treatment
• Ontwikkeld door Robert Koegel en Laura Schreibman
- Beiden studenten van Ivar Lovaas
Ontwikkelaar Discrete trial treatment
• Ouders intensief betrokken
• Training in kernvaardigheden
• Effect op verscheidene vaardigheden
• Ook effect op vaardigheden waar niet specifiek op getraint wordt
Effecten
• Oogcontact om plezier te delen verbetert
(indien het doel is om de taal te verbeteren)
• Afname sociaal ongewenst probleemgedrag
• Toename sociaal communicatief gedrag
• Verhoogde responsiviteit tegenover de omgeving
• Verhoogde taakgerichtheid
• Verhoogd enthousiasme en gerichtheid op interactie
Kernvaardigheden
Uit onderzoek blijkt dat volgende 4 kernvaardigheden het meest van belang zijn.
• Motivatie
• Sociale initiatieven
• Multiple cues
• Zelfmanagement
Motivatie
Het eerste doel van Pivotal Response Treatment is de motivatie verhogen.
Het gaat hier om de motivatie om met anderen te interacteren.
Motivatie kan betrouwbaar gemeten worden via volgende twee peilers:
 Responsiviteit en enthousiasme
Enthousiasme = hoeveelheid en kwaliteit van de interactie met de ouders
Responsiviteit = hoe vaak het kind adequaat reageert op een initiatief
van de communicatieve partner
Gebrek aan motivatie:
 Driftbuien, niet luisteren, teruggetrokken zijn
en het vermijden van sociale contacten
Sociale initiatieven
Kinderen met ass zijn volgens studies in staat tot gedragsregulerende initiatieven
Sociale initiatieven zijn daarentegen weinig of niet aanwezig
Gedragsregulerende initiatieven zijn bv.: vragen naar iets,
wijzen naar iets om het te verkrijgen, de ouder mee aan de hand nemen
om iets te verkrijgen en de ander wegduwen om nee te zeggen of om te protesteren
Sociale initiatieven zijn handelingen die geen ander doel hebben dan plezier delen of
ergens commentaar op geven  deze zijn ook een voorspeller voor de ontwikkeling
op lange termijn
Multiple cues
Kinderen met ass richten zich op te weinig en de verkeerde ‘cues’ in een situatie
 Kijken vaker naar de mond, het lichaam en de achtergrond (bv. toneelstuk)
 Kijken niet naar de ogen
 Overgeneraliseren omdat ze de sociale cues missen
Bv. voor een kind met ass is mama, mama omdat zij een bril draagt
In Pivotal response Treatment is het aanbieden van vragen met verschillende
cues belangrijk
 Het kind wordt niet gevraagd een trui te gaan halen, maar een groene trui
hierin zijn 2 cues verwerkt
 Of het kind wordt gevraagd om de groene trui die hij voor zijn verjaardag
gekregen heeft te gaan halen
Zelfmanagement
Zelfmanagement of zelfbeloning is positief voor kinderen met
verschillende
soorten probleemgedrag bv. stereotiep gedrag,
taakgerichtheid, articuleren,
zelfstandig werken, initiatieven en sociale vaardigheden.
• Kan toegepast worden op kinderen met een hoger of
gemiddeld cognitief
niveau maar ook bij kinderen die bijvoorbeeld niet spreken
• Zelfmanagement zorgt ervoor dat kinderen zelf
makkelijker taken kunnen
uitvoeren zonder daarvan afhankelijk te zijn van monitoren
 Zo worden ze zelfstandiger, leren ze hun eigen gedrag
analyseren en wordt
gedragsverandering behouden na het geleidelijk wegnemen
van beloningen
Conclusie
Pivotal Response Treatment is een proces waarbij ouders en kind
voortdurend blijven leren
De behandeling kent als het ware geen onderbreking waardoor dat leren
constant kan blijven plaatsvinden
Het belang van deze langdurige behandeling kan niet ontkent worden
Zonder de motivatie om te communiceren en interacteren met anderen
blijft de ontwikkeling stagneren
Download