De infinitief: is het hele werkwoord

advertisement
Wat is de infinitief?
Van Dale:
de onverbogen vorm van het werkwoord
Simpel gezegd:
het hele werkwoord
Wat iets of
iemand doet.
Verschillende vormen van
een werkwoord:
lopen
ik
jij
wij
infinitief
loop
loopt t.t.
lopen
ik/jij liep
v.t.
wij liepen
ik heb gelopen
hulpwerkwoord
persoonsvorm kan veranderen
van tijd en getal
voltooid deelwoord
Hoe herken je de infinitief?
De infinitief:
• is het hele werkwoord
(je kunt er ‘om te’ voor zeggen);
• is nooit het enige werkwoord in een zin;
• kan niet van tijd veranderen.
 Vier oefenzinnen.
Oefenzin 1
infinitief
moest
Nederland moet vaak militairen uitzenden
moeten
vanwege conflicten in het buitenland.
Stap 1: Welke woorden zijn werkwoorden?
Stap 2: Is het het hele werkwoord?
Stap 3: Is het het enige werkwoord?
Nee, er staan er twee.
Stap 4: Kan het van tijd veranderen?
Oefenzin 2
zullen
Zouden die leerlingen ooit de tafels van 1 tot en
met 20 uit hun hoofd opgezegd hebben?
opzeggen
Stap 1: Welke woorden zijn werkwoorden?
Stap 2: Is het het hele werkwoord?
Stap 3: Is het het enige werkwoord?
Nee, er staan er drie.
Stap 4: Kan het van tijd veranderen?
infinitief
Oefenzin 3
Is deze rozenstruik in een week helemaal verdord
zijn
door de droogte?
Stap 1: Welke woorden zijn werkwoorden?
Stap 2: Is het het hele werkwoord?
In deze zin zit geen infinitief.
verdorren
Oefenzin 4
Wij helpen Hans wel met zijn strafwerk voor
Engels.
Stap 1: Welke woorden zijn werkwoorden?
Stap 2: Is het het hele werkwoord?
Stap 3: Is het het enige werkwoord?
Ja.
In deze zin zit geen infinitief.
Download