Transparant plan voor subsidieëring onderzoek door de WPOG

advertisement
Transparant plan voor subsidiëring onderzoek door de WPOG 1-­‐10-­‐2009 Criteria -­‐ onderzoek in kader van psychosomatiek op raakvlak van psyche en gynaecologie -­‐ verricht door (potentiële) leden van de WPOG: gynaecologen (i.o.), verloskundigen, seksuologen, psychiaters en psychologen -­‐ nog geen andere subsidie voor dat onderzoek -­‐ van Nederlandse bodem -­‐ inhoudelijke criteria, zoals haalbaarheid, toepasbaarheid, belang, vernieuwend gehalte, enz. -­‐ het bestuur behoudt het recht tot selectie van een geschikt onderzoek Selectieprocedure -­‐ in een live vergadering twee keer per jaar -­‐ met deadline voor indienen van de aanvraag ( maart en september) -­‐ op basis van het ingezonden protocol -­‐ bekendheid over selectiedata door middel van website, nieuwsbrief en jaarverslag -­‐ terugkoppeling / verantwoording van selectie naar leden in nieuwsbrief Hoogte subsidie -­‐ het gaat om een klein bedrag, niet bedoeld voor bekostiging personeel / instrumentarium -­‐ de aanvrager geeft de hoogte van de gewenste subsidie aan. -­‐ eenmalig bedrag per aanvraag van ten hoogste E 2500,-­‐, afhankelijk van de financiële reserve van de WPOG en ter bepaling van het bestuur 
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards