Regelingspecifieke vragen 3.1

advertisement
Regeling specifieke vragen voor R&D-projecten
(onderdeel 3.1 in de Beleidsregel)
Deze vragen worden gesteld, wanneer u uw subsidieaanvraag in het webportaal
invult. Ter voorbereiding op uw aanvraag zijn deze vragen hieronder weergegeven.
Het is niet de bedoeling dat u de vragen op papier of een apart document
beantwoordt, maar alleen in het webportaal.
1. Onder welke prioriteit dient u een aanvraag in? Het antwoord op deze vraag
bepaalt onder welk plafond u subsidie aanvraagt.
 Prioriteit 1
 Prioriteit 2
[Keuzevraag]
2. Bent u gevestigd in Gelderland of Overijssel? Het antwoord op deze vraag
bepaalt onder welk plafond u subsidie aanvraagt.
 Gelderland
 Overijssel
[Keuzevraag]
3. Binnen welke S3 sector valt uw aanvraag? U kunt hier maar één keuze
maken, geef dus aan welke sector het meeste raakvlak heeft met uw
subsidieaanvraag. Eventuele cross-overs kunt u vermelden bij de volgende
vraag.
 Agro & Food
 Health
 Hightech Systemen en Materialen (HTSM), inclusief ICT
 Energie- en Milieutechnologie inclusief biobased economy
[Keuzevraag]
4. Welke cross-overs heeft uw subsidieaanvraag met de S3 sectoren of
ondersteunende sectoren:
 Agro & Food
 Health
 Hightech Systemen en Materialen (HTSM), inclusief ICT
 Energie- en Milieutechnologie inclusief biobased economy
 Geen cross-over
[Meerkeuzevraag]
Eventuele cross-overs met ondersteunende sectoren:
 ICT
 Water
 Creatieve industrie
 Chemie
 Maakindustrie
 Geen cross-over
[Meerkeuzevraag]
5. Kunt u de projectactiviteiten binnen een jaar (na subsidieverlening)
uitvoeren? Binnen dit jaar moeten de kosten zowel gemaakt als betaald zijn.
Dit is een vereiste om subsidie te kunnen aanvragen.
 Ja
 Nee (uw aanvraag komt niet voor subsidie in aanmerking)
[Keuzevraag]
6. Zijn kosten reeds gemaakt of activiteiten reeds begonnen?
 Ja (De projectonderdelen waar deze kosten betrekking op hebben
komen niet in aanmerking voor subsidie)
 Nee
[Keuzevraag]
7. Worden de projectactiviteiten door een derde uitgevoerd die zelfstandig is
(bijvoorbeeld aandelenbezit) ten opzichte van de aanvrager en niet
verbonden is (bijvoorbeeld bestuurlijk) met de aanvrager?
[vrij tekst invullen]
8. Geef aan op welke wijze u de kosten voorfinanciert, houdt u hierbij
rekening dat uitbetaling van subsidie plaats vindt ná het indienen en de
behandeling van de eindrapportage. Subsidie wordt verleend over gemaakte
en betaalde kosten. Motiveer uw antwoord.
[vrij tekst invullen]
9. Licht toe op welke wijze het project bijdraagt inzake behoud, bescherming
en verbetering van de kwaliteit van het milieu, waarbij het beginsel "de
vervuiler betaalt" wordt toegepast (conform artikel 8 van de verordening
1303/2013).
[vrij tekst invullen]
10. Licht toe dat de subsidiabele activiteit geen negatieve invloed heeft op
gelijke kansen tussen mannen en vrouwen, geen discriminatie plaats vindt
op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging,
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid;
[vrij tekst invullen]
11. Licht toe dat de subsidiabele activiteit niet strekt tot het voldoen aan een
wettelijke verplichting zoals vergunningen.
[vrij tekst invullen]
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards