Voorbeeld subsidie aanvraag

advertisement
Betreft
Modelformulier
subsidieaanvraag
Referentienummer
Regionale fondsenwerving
Datum
1 augustus 2016
Modelformulier subsidieaanvraag







Teksten in de linker kolom die niet van toepassing zijn, kunt u weghalen.
U kunt twee horizontaal naast elkaar liggende blokken verwijderen door ze
met de muis te markeren en in de werkbalk achtereenvolgens ‘Tabel’,
‘Verwijderen’ en ‘Rijen’ aan te klikken.
U kunt twee horizontaal naast elkaar liggende blokken toevoegen door op
de gewenste plaats in de tekst te gaan staan en in de werkbalk
achtereenvolgens ‘Tabel’, ‘Invoegen’ en ‘Rijen boven’ of ‘Rijen onder‘ aan te
klikken.
Hetgeen tussen ( ) staat verwijdert u.
Pas de voetnoot in het document aan.
De aanvraag graag op uw briefpapier uitprinten en dit vel weglaten.
Zie volgende pagina.
Meer informatie
Voor meer informatie over de Wmo klik hier.
Aanvraag subsidie (naam project invullen)
Aanvrager
Naam en adres
Telefoon
E-mail
Alzheimer Nederland Afdeling (naam afdeling invullen)
voorzitter (naam voorzitter invullen)
(invullen secretariaatsadres afdeling)
(eventueel bereikbaarheid vermelden)
Voorzitter
Telefoon
E-mail
(naam voorzitter invullen)
(nummer en eventueel bereikbaarheid vermelden)
(e-mailadres invullen)
Contactpersoon project
Functie
Telefoon
E-mail
(naam invullen)
(functie invullen)
(nummer en eventueel bereikbaarheid vermelden)
(e-mailadres invullen)
Websiteadres
(Indien van toepassing)
(invullen)
Naam project
(invullen)
Korte omschrijving van het
project
(Een uitgebreide omschrijving
eventueel als aparte bijlage
toevoegen)
(invullen)
Doelstelling project
(invullen)
Doelgroep project
(invullen)
Werkgebied project
(invullen)
Alzheimer Nederland, Afdeling
Ref.:
Aanvraag subsidie (naam project invullen)
Werkwijze van het project
(invullen)
Beoogde diensten* en
resultaten* van het project
(invullen)
(weghalen wat niet van
toepassing is)
Duur van het project
Duur: (invullen)
Startdatum: (invullen)
Einddatum: (invullen)
Samenwerkingspartners
(invullen)
Aard van de samenwerking
Afspraken
(invullen)
(aangeven of er afspraken zijn gemaakt en welke dat zijn)
Totale kosten van het project
(invullen)
Een totaal overzicht van de begroting wordt als bijlage
meegezonden.
(totaal overzicht van begroting meezenden)
Subsidie wordt gevraagd voor
(soort kosten invullen)
voor een bedrag van €
(bedrag invullen)
Overige kosten worden gedekt door
(naam organisatie/bedrijf aangeven die kosten overige dekt)
voor een bedrag van €
(bedrag invullen)
Kosten waarvoor subsidie
wordt gevraagd en bedrag
Door wie en in welke omvang
overige kosten worden gedekt
Aanvullende informatie
Alzheimer Nederland, Afdeling
Ref.:
(invullen indien van toepassing)
Plaats:
Datum:
Naam:
Functie:
Handtekening:
Alzheimer Nederland, Afdeling
Ref.:
Download