Nieuwe financieringscontructies voor natuur

advertisement
Naar maatschappelijk
ondernemerschap in de
natuur
24 november 2011
Gertine van der Vliet
Situatieschets
Markt
Prijs
Overheden
3e sfeer
Subsidie
Vrijwilliger
Donaties
Mecenaat
Oikos
Bron:Klamer 2005
nieuwe financieringsconcepten voor natuur
2
Andere financieringsmogelijkheden
• Niet: een andere overheid de rijkssubsidie
laten betalen
• Wel: financiële arrangementen met markt
en samenleving
 maatschappelijk ondernemerschap
nieuwe financieringsconcepten voor natuur
3
Maatschappelijk ondernemerschap:
• Maatschappelijk doel, bedrijfsmatige
wijze
• Kijken naar kosten, opbrengsten, markt
• De kosten omlaag, opbrengsten
omhoog
• Markt: vernieuwen van je aanbod
• En je concurrenten verslaan of fuseren
nieuwe financieringsconcepten voor natuur
4
Kosten omlaag
• Bij de beheerders:
- regionaal organiseren en dubbel
werk eruit
- van beheerder naar zorgen dat er
beheerd wordt
nieuwe financieringsconcepten voor natuur
5
Kosten omlaag
• Bij de overheid:
- Kosten voor de overheid: minder DLG, DR,
provinciale en gemeente ambtenaren, daarom
anders organiseren van geldstroom en
controle
- Zoveel mogelijk subsidie op een hectare, zo
min mogelijk in het systeem
- Optie: subsidie naar regionale
beheerorganisaties
- Van controle naar vertrouwen
- Controle via APK-aanpak
nieuwe financieringsconcepten voor natuur
6
Opbrengsten omhoog
• Huidige situatie(landelijk):
1/3 ( subsidie) 1/3 (markt) en 1/3
(charitas)?
• Nieuwe situatie (2021):15% subsidie,
40% charitas en 45% markt?
• Hoe?
nieuwe financieringsconcepten voor natuur
7
Wat kunnen beheerders doen?
• Anders opereren
• Van goede doelenorganisatie naar
maatschappelijke onderneming?
• Risico dat de chari-inkomsten
teruglopen
• Het aanbod innoveren
nieuwe financieringsconcepten voor natuur
8
•
•
•
•
•
•
Markt
Huidige product: rust, stilte, donkerte,
vogels, herten, het landschap van onze
voorouders
Een bank, een bezoekerscentrum
Op wegen en paden, niet na zonsondergang
Vooral geen honden en crossmotoren
Natuureducatie houdt het product op de
been
Laatste innovatie is 30 jaar oud
nieuwe financieringsconcepten voor natuur
9
Markt
• Is dit de marktvraag van de generatie
die er straks voor moet betalen?
• Zijn we aanbod-gestuurd of vraaggestuurd?
• Innoveren we ons aanbod?
nieuwe financieringsconcepten voor natuur
10
11 vormen van verdienvermogen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bodemproductie (hout, streekproducten)
Delfstoffen
Rood voor groen
Dood voor groen
Zorg
Waterwinning/-berging
Toerisme, sport, recreatie
Afval (CO2)
Energie
Natuurcompensatie
Leidingen en zendmasten
nieuwe financieringsconcepten voor natuur
11
Wat kan de overheid doen?
• Niet uitdragen dat de markt álles oplost
• Ruimte geven voor verdienvermogen,
maar inkomsten daaruit koppelen aan
beheer natuur
• Vergunningprocedures versnellen
• Accent van subsidiëren naar
laagrentend financieren
nieuwe financieringsconcepten voor natuur
12
Laagrentend financieren
• Stimuleert ondernemerschap
• Gelden zijn opnieuw inzetbaar
 revolverende fondsen
• Voorbeeld: RF van het NRF
nieuwe financieringsconcepten voor natuur
13
Wat kan Nationaal Groenfonds doen?
• Kapitaal (laagrentend)
- natuurinvesteringsfonds
-
inzet Revolverend fonds
• Kennis
• Capaciteit  maatwerk in
financiering
• Koppelen van netwerken
nieuwe financieringsconcepten voor natuur
14
WWW.NATIONAALGROENFONDS.NL
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards