File

advertisement
MUZIEK
wat?
• zich muzisch ontwikkelen
• kennis maken met de wereld van muziek
• muziek maken
muziek beluisteren
muziek beleven
…
voorbeeld 1e graad
onderwerp: klankverhaal
STAP 1:
Lkr. vertelt een verhaal. Bij elk verhaalfragment wordt er
een ander instrument bespeeld, die representatief zijn.
STAP 2:
Instrumenten worden herhaald en lln. vertellen waarbij het
hoort.
STAP 3:
Lkr. deelt de instrumenten uit en vertelt een vervolg.
Lln. spelen op hun instrument bij het bijhorend fragment.
voorbeeld 2e graad
onderwerp: geluid bij een prent
STAP 1:
Elke groep krijgt een foto van een verhaal.
STAP 2:
Elke groep moet de prent ontleden en bespreken.
STAP 3:
Ze zoeken geluiden/klanken die volgens hen het
‘verhaal’ van de prent weergeven of er bij passen
Ze ontwerpen een ‘geluidenverhaal’.
STAP 4:
Ze laten hun ‘geluidenverhaal’ horen aan de rest van de
klas. Zij ontdekken wat er op de prent staat.
voorbeeld 3e graad
onderwerp: body percussie
STAP 1:
video van body percussie bekijken/beluisteren en bespreken
STAP 2:
onderzoeken welke lichaamsdelen welke geluiden maken
STAP 3:
in groep een muziekstuk bedenken + oefenen
STAP 4:
presenteren aan elkaar en bespreken.
https://www.youtube.com/watch?v=aIje2QRIffQ
DRAMA
wat?
• theater
• expressiemogelijkheden leren kennen
- stem
- taal
- houding
- beweging
- mimiek
• verbeelding omzetten in spel
• wereld van theater/toneel
voorbeeld 1e graad
onderwerp: inleving
Klassikaal in de huid van iemand anders of een andere
situatie kruipen.
De lkr. verteld situaties en de leerlingen beelden uit.
voorbeeld 2e graad
onderwerp: improvisatie
STAP 1:
Iedereen krijgt een kaartje met daarop een locatie/
onderwerp (bv. in de wachtkamer, op de bus, …) en een
persoonsbeschrijving. (vb. oude man met rugpijn)
STAP 2:
Elke lln. kiest iets uit de verkleedkoffer dat past bij hun personage.
STAP 3:
De lkr. roept
iedereen per
onderwerp naar
voor. Ze leven zich in
en improviseren
tegen elkaar. De
anderen kijken.
voorbeeld 3e graad
onderwerp: tableau vivant
STAP 1:
In groep kiezen ze een schilderij uit. Ze praten over de
personages op het schilderij. Hun gevoelens, relatie, …
STAP 2:
Ze kiezen elk een personage uit en bedenken hoe ze het
schilderij tot leven kunnen maken.
STAP 3:
Ze oefenen het eens en tonen het daarna aan de klas.
onderwerp: tableau vivant
voorbeeld 3e graad
DANS
wat?
• beweging(sexpressie)
• mogelijkheden leren kennen van bewegen
met hun lichaam
• op zoek gaan naar bewegingsmogelijkheden
• kennis maken met de wereld van dans
voorbeeld 1e graad
onderwerp: ritmische oefening
STAP 1:
stappen op de maat van de muziek (regelmatig en onregelmatig)
stappen naast de maat van de muziek
stappen op de maat van 8 (na 8 tellen van richting veranderen)
STAP 2:
de lkr. leert een
ritmisch stuk van
8 tellen aan op
een ritmisch lied,
de lln. bootsen
het dansje na
voorbeeld 2e graad
onderwerp: volksdans
Initiatie volksdans
De leerkracht leert de leerlingen klassikaal een volksdans aan.
Ze voeren de danspasjes uit per drie en in een cirkel, gevormd
door kegels zo dat ze een duidelijk start- en stop punt hebben.
https://www.youtube.com/watch?v=1u8f7WVXZVk
voorbeeld 3e graad
onderwerp: danshoezen
Een leuke oefening op variatie in snelheid, grootte en
soepelheid van figuren binnen het thema “actie en reactie” is
dansen in danshoezen, zoals in het filmpje hieronder.
Dit kunnen zowel vrije bewegingen, als door de leerkracht
gestuurde bewegingen zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=MiEareQ5_60
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards