Curriculum Vitae de Toon Torbeyns Profiel Toon

advertisement
Curriculum Vitae de Toon Torbeyns
Profiel
Toon Torbeyns heeft een uitgebreide ervaring opgebouwd in het begeleiden van organisaties en
medewerkers in verandering en ontwikkeling.
Binnen het domein van veranderingsmanagement is hij vertrouwd met : het beheren en opzetten
van veranderingstrajecten in het kader van de innovatieve arbeidsorganisatie, organisatie design,
opleiding en coaching van medewerkers en projectleiders binnen het kader van
veranderingstrajecten.
Binnen het luik Talent Management heeft Toon in verschillende selectietrajecten meegewerkt. Dit
zowel binnen de publieke sector (Welzijn, Volksgezondheid & Gezin, Gemeente Dilbeek) als de
privé sector (Nestlé, BASF, Elia, Danone, Colruyt, Indaver). Daarnaast is hij vertrouwd met het
opzetten en begeleiden van evaluatieprocessen en het uitwerken van programma’s gericht op
Talent Management & Succession Planning.
Talenkennis
Nederlands
Frans
Engels
Moedertaal
Zeer goed
Zeer goed
Contactgegevens
Adres
Barbierstraat 54
1861 Meise
Tel
0494/20.12.94
Opleiding
2008
Licentiaat Arbeids - & Organisatiepsychologie, VUB Brussel
Certificaten en bijkomende opleidingen
2011
MBTI Step 1, 2011 by OPP
2010
Change Management Bootcamps, 2010, Accenture
2008
Opleiding Business Analyst – RUP Methodology, 2008, Genuine.
2007
Interview technieken, 2008, Kluwer
1
Ervaring
2012 tot heden
Zelfstandig consultant
2012 tot heden
2012 tot heden
2015 tot heden
Docent Arbeids - & Organisatiepsychologie VUB
Docent Praktijkonderzoek Arbeids - & Personeelspsychologie VUB
Docent Strategisch HRM VUB
2010 - 2012
HR Transformation & Change Management Consultant, Accenture
2007 - 2010
Consultant Talent Management, Kaleido Consulting N.V.
Professionele expertise
q
q
Talent Management
o Functie-/Rolbeschrijvingen
o Succession Planning (Proces & operationalisatie)
o Performance Management (Proces & operationalisatie)
o Competentie Management
o Assessment & Development centers
o Selectieprocessen
Organisatieontwikkeling en veranderingsmanagement
o Missie, visie, waarden, strategie trajecten
o Organisatie structuur
o Sociotechniek
o Operating Model
o Balanced Score Cards & Strategy maps
o Communicatie & opleiding in verandering
o Stakeholder management
o Organsiatie Audit (7S Model)
o Team Building
o Coaching & Opleiding
Klant
Missie
VUB
•
Docent voor het vak Arbeids – en Organisatiepsychologie aan de
studenten van de 2e Bachelor
•
Docent
voor
het
vak
Praktijkonderzoek
Arbeids &
Persooneelspsychologie aan de studenten van de 3e Bachelor
•
Docent Strategisch HR Management - 2e Master
•
Begeleiding en coaching tijdens Teambuilding tweedaagse voor
de
studenten
binnen
de
vakgroep
Arbeids
–
en
Organisatiepsychologie.
Rol
Periode
Docent
2012-heden
Klant
Colruyt Group
Missie
Rol
Organisatie ontwikkelingstraject in het kader van de ontwikkeling van
de afdeling Financiën
Verantwoordelijke Mens Team & Organisatieontwikkeling
Periode
2015 - heden
Klant
Missie
Sibelga
Organisatie ontwikkelingstraject in het kader van het project CARE
(Klantgerichte organisatie)
•
Organisatiescan
•
Uittekenen van het toekomstig organisatiemodel met focus op
end-2-end klantgerichte werking
•
Invoering van de principes van zelfsturing binnen het
ontwerpbureau
2
Rol
Periode
Consultant Organisatie Ontwikkeling
2015 – 2015
Klant
Missie
Gemeente Dilbeek
Begeleiding van het organisatie ontwikkelings en veranderingstraject
in het kader van het project DiNaMo (Dilbeek Naar Morgen). Dit
project heeft als doel om in te spelen op de efficientie van de
organistie, de kwaliteit van de dienstverlening en de kwaliteit van de
arbeid.
•
Definitie van de projectaanpak (Sociotechnisch)
•
Begeleiding van het veranderingstraject
•
Coaching & opleiding interne projectleiders
•
Organisatiescan
•
Begeleiding werksessies Missie, Visie, waarden
•
Begeleiding werksessies rond het nieuwe operating model
•
Communicatietraject rond verandering
•
Opmaken Fleximatrixen en implementatie team wijzigingen
Rol
Periode
Consultant Organisatie Ontwikkeling
2013-heden
Klant
Missie
FamiFed
Opleiding Veranderingsmanagement o.a. in het kader van de
regionalisering van de Rijksdienst voor kinderbijslag. Opleiding aan
alle leidinggevenden met betrekking tot verandering.
Rol
Periode
Trainer Veranderingsmanagement
2014
Klant
Missie
Ferring Belgium (Pharma)
Begeleiding van het management in het bieden van oplossingen in
het kader van werknemerstevredenheid.
•
Diepteinterviews met medewerkers
•
Formulering van een actieplan
•
Begeleiding van het management team in missie / Visie
workshops
Periode
2014
Klant
Missie
Delhaize Belgium
Begeleiding van het organisatie ontwikkelings en veranderingstraject
in het kader van de herorganisatie van Delhaize en voorbereiding op
toekomstige uitdagingen. Kanteling van de huidige organisatie onder
de vorm van organisatie op basis van productgroep.
•
Definitie van de projectaanpak
•
Begeleiding van het veranderingstraject
•
Organisatiescan
•
Begeleiding werksessies Missie, Visie, waarden
•
Begeleiding werksessies rond het nieuwe operating model
•
Communicatietraject rond verandering
Rol
Periode
Consultant Organisatie Ontwikkeling
2014-2015
Klant
Missie
Brussels Airport
Begeleiding van het organisatie ontwikkelings en veranderingstraject
in het kader van het Airport Operation Center Project (APOC). Dit
project heeft als doel om binnen de operaties van de luchthaven te
komen tot één gemeenschappelijk team (over organisaties heen) op
één gemeenschappelijke locatie die de operaties centraal aansturen.
• Design en uitvoering van het veranderingsplan
• Design en uitvoring van het communicatieplan
• Design en uitvoeringmet betrekking tot:
o Operating Model In/buiten APOC
o Nieuwe organisatiedesign
o Functies & Taken
3
Rol
Periode
Consultant Organisatie Ontwikkeling
2013 – 2014
Klant
Missie
Fluxys N.V.
Begeleiding van de organisatie in het kader van een algemene
efficientieoefening die zijn impact dient te tonen in een algemeen
beperkter personeelsbestand alsook een efficientere dienstverlening
zowel intern als extern.
• Organisatie audit
• Workshops met Senior Management & Directie teams mbt
efficientie
• Vorm geven van het veranderingstraject gericht op efficiëntie
Rol
Periode
Consultant Organisatie Ontwikkeling
2013 - 2014
Klant
Delhaize Group
Missie
Project Manager HR & Organisatie ontwikkeling.
• Implementatie en uittekenen van individuele talent management
processen
• Uittekenen en coördinatie van de evaluatiecycli voor arbeiders,
bedienden en kaderleden
• Jaarlijkse succession planning cycli
• Begeleiden van team ontwikkelingstrajecten (Team Building /
Missie, Visie, Strategie Trajecten)
• Integratie van de waarden in de evaluatiedocumenten
• Integratie van nieuwe niveau’s in de competentiewoordenboek
• Change
Management
bij
departementsoverschrijdende
veranderingstrajecten
• Uittekenen van de processen voor het beheer van de
organisatiestructuur
Rol
Periode
Project Manager HR & Organisatie ontwikkeling
2012- 2013
Klant
Missie
GZA (Gasthuis Zusters Antwerpen)
Verantwoordelijk, in dit project, voor het mee uitbouwen van
strategisch management en het veranderingsprogramma binnen GZA.
•
•
•
•
•
Design van een strategiekaart en een Balanced Scorecard samen
met het directieteam van GZA.
Begeleiding van het Interimproject, waarbij werd getracht om de
inzet van interimmedewerkers te verkleinen binnen de
verschillende afdeling van het ziekenhuis.
Coaching en begeleiding van projectleiders met betrekking tot Soft
Skills in project Management.
Opleiding Change Management & Project management aan
projectleiders en project sponsors.
Begeleiding
van
een
tweedaagse
rond
strategie
en
projectmanagement. Opleiding Soft project management Skills.
Rol
Periode
Consultant Organisatie Ontwikkeling
2011-2012
Klant
BMW
Missie
Future Sales Teams programma. Verantwoordelijk voor het
versterken van het HR programma voor een aantal piloot dealerships
in België.
• Uittekenen van nieuwe rollen,
• Ontwikkelen van een competentiegids
• Omschrijven van nieuwe rollen
• Opstellen van een Change Management Roadmap
• Workforce Planning
4
Rol
Periode
Consultant Talent & Organisatie Ontwikkeling
2011
Klant
Missie
AG Insurance
Change Management op twee projecten. Eén binnen de HR afdeling
van AG-Insurance, het andere project binnen de logistieke afdeling
van AG-Insurance.
• Het opzetten van een change management aanpak
o Audience analyse,
o Stakeholder management,
o Change-readiness survey,
o Samenstellen van een trainingscurriculum,
o Leiden van de change network meetings,
o Opleidingen Train the Trainer en soft skills…
Rol
Periode
Change Management Consultant
2010-2011
Klant
Missie
BASF Antwerpen
Verantwoordelijke rekrutering werknemers en bedienden bij BASF
Antwerpen. Volledige opvolging van het rekruteringsproces voor
gemiddeld 150 vacatures per jaar. Verschillende profielen: arbeiders,
bedienden en kaderleden.
Betrokken in specifieke campagnes voor nieuw talent (Selectiedagen
nieuwe
kaderleden,
Business
Cases
nieuwe
kaderleden,
Assessmentdagen,
campus
recruitment
nieuwe
Burgerlijk
Ingenieurs).
Verantwoordelijk voor het hervormen van het selectie en
rekruteringsproces op basis van succesprofielen uit de organisatie, in
het kader van kwaliteitsbeheer van het selectieproces.
Rol
Periode
Rekruteringsverantwoordelijke werknemers & bedienden
2008-2010
5
Download