Klik hier

advertisement
The Merit Capital Investor
Augustus 2011
Inhoud
Algemeen
De correctie op de financiële
markten boezemt veel beleggers
angst in. Blinde verkopen sleuren
zelfs de aandelen van goed
gerunde bedrijven mee in de
dieperik. De omstandigheden
wijzen op een overdreven reactie.
In die situatie is koelbloedigheid
de beste boodschap.
Aandelen
Vanuit fundamenteel oogpunt
zijn er diverse factoren die er op
wijzen dat er geen rampscenario
in de maak is. De waarderingen
van de aandelenmarkten zijn erg
laag en ook markt-technische
factoren geven een oververkochte
beurs aan.
Survival kit
Ieder onder ons kent de overbekende uitspraak van superbelegger Warren Buffett ‘be fearful when everybody is
greedy and be greedy when everybody is fearful’. Het is op
die manier dat hij één van de rijkste mensen ter wereld is
geworden. Het in de praktijk omzetten van deze goede raad
lijkt voor de doorsnee belegger aartsmoeilijk.
Op momenten van stress blijkt de belegger eens te meer een
kuddedier te zijn die snel overmand geraakt door emoties.
Paniek overheerst plots het beursgebeuren en van rationeel
gedrag is nauwelijks nog sprake.
Obligaties
Bij gebrek aan een passende
oplossing voor de budgettaire
problemen van Westerse landen
vluchten beleggers naar de
ultieme kwaliteit. Obligaties
uit de Aziatische regio bieden
echter eveneens aantrekkelijke
perspectieven vooral omdat het
er meer en meer op lijkt dat deze
landen bereid zijn hun te laten
appreciëren ten opzichte van de
US Dollar.
Dit is het moment wanneer iemand als Warren Buffett in
actie komt. Bedrijven kopen met gezonde balans en uitstekende vooruitzichten op een moment dat de kanonnen
Boordtabel 29/07/2011
29/07/2011
BEL20
31/12/2010
VERSCHIL
2426,96
2578,6
-5,88%
329,17
354,57
-7,16%
EUROSTOXX 50
2670,37
2792,82
-4,38%
SP500
1292,28
1257,64
2,75%
1,4382
1,3366
7,60%
1627,88
1420,78
14,58%
116,74
94,67
23,31%
AEX
EURUSD
GOLD in usd
Een typische uiting van paniek is het dumpen van aandelen
van goede en gezonde ondernemingen waar er vanuit een
rationeel perspectief geen enkele aanleiding is tot verkoop.
Toch werden dergelijke aandelen samen met de mindere
goden op de beurs gedumpt en noteren die aandelen op een
paar dagen tijd met verliezen die oplopen tussen 20% à 30%.
Liquiditeitscrisis
Een stijgende US Dollar gaat in
tegen de algemene consensus.
Toch geloven wij dat er voldoende
motivaties zijn om een stijgende
dollar in de nabije toekomst te
mogen verwachten.
OLIE BRENT IN USD
EURIBOR3MD
1,609
1,006
59,94%
DUITSE BUND 10Y
2,538
2,963
-14,34%
US TREASURY 30Y
3,712
4,335
-14,37%
MSCI WORLD IN E
92,808
97,433
-4,75%
bulderen en dat er enkel slecht nieuws
te rapen valt op de financiële markten.
Dit is ‘greedy’ zijn op het ogenblik dat
iedereen angstig (fearful) is. De vraag
die velen onder ons zich stellen is of
het moment nog geschikt is om uit de
beurs te stappen want men is er nog
steeds niet gerust in.
De prognoses voor het tweede semester
worden door de meeste analisten naar
beneden bijgesteld. De economische
berichtgeving van de laatste weken
was heel wat minder dan verwacht en
het mogelijke doemscenario van een
nieuwe recessie verziekte de sfeer op de
Aandelen
Waarom verwacht Merit Capital een bodemvorming?
Kijken we vanuit een fundamentele invalshoek dan komen we tot de volgende
vaststellingen: De rentecurve of yield curve
vertoont een positief verloop. Dit wil zeggen
dat de 10-jarige rente hoger ligt dan de
3-maands rente. Dit is het geval voor praktisch alle belangrijke markten. Een positief
verloop van de rentecurve wijst op expansie
van de economische groei.
Zoals aangegeven
in het voorgaande
artikel blijven de
bedrijfsresultaten
overwegend positief
verrassen.
In het verleden werd een recessie zo goed
als altijd aangekondigd door een inverse
rentecurve. Dit is een situatie waarbij de
lange rente lager ligt dan de korte rente. Dit
is heden ten dage niet het geval en de verklaring van Ben Bernanke om de rente tot in
2013 op nul te houden doet ons vermoeden
The Merit Capital Investor Augustus 2011
Op momenten van stress blijkt de belegger eens
te meer een kuddedier te zijn die snel overmand
geraakt door emoties.
beurs. Nochtans stelden de kwartaalcijfers van vele bedrijven niet teleur.
Zeker niet in de VS, in Europa waren
de resultaten iets wispelturiger dan
in de vorige kwartalen. De snelheid
waarmee de beurzen internationaal
de dieperik in doken bezorgde vele
beleggers angstrillingen. Diegene
die zijn schaapjes niet op het droge
had gebracht voor het einde van de
maand juli heeft waarschijnlijk flinke
verliezen moeten slikken. Tot welke
schade irrationeel beleggersgedrag
kan leiden is niet in te schatten maar
wij zijn van mening dat een bodem in
zicht is.
Waarom we tot deze conclusie komen,
lichten we graag uitgebreid toe in het
volgende artikel.
Wij stellen voor selectief te kopen op dips en enkel
die aandelen die op basis van hun fundamenten
aan erg goedkope prijzen kunnen gekocht worden.
dat er gedurende die periode ook geen
inverse rentecurve zal ontstaan.
Zoals aangegeven in het voorgaande artikel
blijven de bedrijfsresultaten overwegend
positief verrassen. Wellicht zal de verwachte
groei wat minder tot de verbeelding spreken
maar het betekent hoegenaamd niet dat we
aan een inkrimping van de bedrijfsmarges
toe zijn. Kijken we naar de waarderingen
van de aandelenmarkten dan komen we tot
de conclusie dat ingevolge de correctie de
aandelenmarkten erg goedkoop zijn geworden. In Europa liggen de k/w (koers/winst)
verhoudingen beneden de 10. In de VS zien
we deze cijfers rond de 12 schommelen.
In het verleden hebben we nooit zware
correcties zien starten vanaf dergelijke
lage niveaus. Langdurige bearmarkets (van
2000 tot 2011?) lopen meestal teneinde op
het ogenblik dat de k/w tot beneden 10 is
gedaald. We merken ook op dat het dividendrendement flink boven het historisch
gemiddelde uittoornt en dat de risicopremie
op een historisch recordpeil staat.
Maar ook technische signalen en senti-
mentsindicatoren wijzen overduidelijk op
een oververkochte marktsituatie en aldus
een nakende bodemvorming. Het niveau
waarop deze signalen en indicatoren zich
bevinden, kunnen vergeleken worden met
het ergste uit de post Lehman periode.
De Vix bereikte een piek van 45, de AAII
(sentimentsindicator) meldt dat 50% van de
investeerders een pessimistische visie heeft
hetgeen vanuit een historisch perspectief
erg hoog is, de verkopen van institutionele
partijen zijn nog steeds erg belangrijk
maar anderzijds duiken er ook institutionele kopers op. Ook de signalen van onze
market timing tool wijzen op een nakende
bodemvorming.
We kunnen echter niet uitsluiten dat de volatiliteit op de markten de komende dagen
en weken erg hoog kan blijven. Met deze
wetenschap in het achterhoofd stellen wij
voor selectief te kopen op dips en enkel die
aandelen die op basis van hun fundamenten
aan erg goedkope prijzen kunnen gekocht
worden. Wij denken aan bedrijven als
Barco, AvH, GBL, Rio Tinto enz.
Obligaties
De tanende kredietwaardigheid van
vele Westerse overheden.
Hoe reageren ?
Europa slaagt er maar niet in de
markten tot rust te brengen. De
budgettaire problemen van heel wat
Europese landen doet de belegger
vluchten naar ultieme kwaliteit. De
Duitse Bund, de Zwitserse frank, de
Noorse kroon en goud zijn enkele
voorbeelden van veilige vluchthavens.
Ondanks de recente rating verlaging
van Amerika door S & P van AAA naar
AA+ blijven investeerders toch nog
volop het vertrouwen behouden in de
VS alsof het een AAA rating heeft. We
kunnen echter niet ontkennen dat ook
de budgettaire cijfers van de VS niet
erg fraai ogen.
De budgettaire
problemen van heel
wat Europese landen
doet de belegger
vluchten naar
ultieme kwaliteit.
Vergelijkt men de evolutie van de
overheidsschulden in de geïndustrialiseerde landen met die uit de opkomende landen dan staat de huidige
situatie voor de geïndustrialiseerde
landen met overheidsschulden van
100% of meer in schril contrast met
deze van de emerging markets (tussen
40 en 75% van het BNP ).
Obligaties uit de Aziatische regio bieden echter
eveneens aantrekkelijke perspectieven door appreciatie ten opzichte van de US dollar.
We willen in die optiek ook ons
artikel uit de Investor van Maart 2010
“Stelen bij de buurman“ in herinnering brengen waarin uitgelegd werd
waarom de Chinese overheid vasthield aan de politiek om de Renminbi
kunstmatig laag te houden. Wij denken
dat we nu in een andere omgeving
zitten waarop anders moet gereageerd
worden .
Om de overheidsschulden van de
Westerse landen terug te dringen
tot aanvaardbare niveaus dient fors
bezuinigd te worden. In de wereld van
vandaag zal de Westerse consument de
gevolgen van de budgettaire restricties
gewaar worden en zal de export van
China naar het Westen er op achteruit
gaan.
De export van China is nu veel meer
gericht op de eigen regio waar de
welstand zienderogen toeneemt.
Ook probeert China de binnenlandse
consumptie op een hoger peil te tillen
om zo de groei te ondersteunen. China
kampt echter met een inflatieprobleem
omwille van gestegen grondstoffen- en
voedselprijzen. In het verleden hebben
we reeds meerdere malen aangegeven
dat een mogelijke oplossing voor China
er in zou bestaan om haar munt te
laten appreciëren ten opzichte van de
US Dollar.
Meest ondergewaardeerde munten op basis van de koopkrachtpariteit (big mac)
Het lijkt er op dat China die politiek
van muntappreciatie begint te bewandelen. De afgelopen dagen hebben
we een opmerkelijke stijging van de
Renminbi kunnen vaststellen hetgeen
een breuk betekent met de politiek uit
het verleden.
De kans is zeer groot dat we ook
andere Aziatische munten zullen
zien appreciëren. Op basis van koopkrachtpariteit staan de Aziatische
munten erg ondergewaardeerd. Zo is
de Maleisische Ringgit ongeveer 37%
ondergewaardeerd tov de dollar. Zie
bijgevoegde tabel.
Deze visie verklaart onze aanbeveling om obligaties uit die regio aan
te kopen. Dit kan zowel onder de
vorm van directe aankopen of via een
fondsen zoals Franklin Templeton
Asian Bond (Zie Investor mei 2011)
en DWS Short Duration Emerging
Markets FX.
Vraag van de cliënt
Hierbij nodigen wij u uit om ons
alle vragen en opmerkingen te
bezorgen.
We zullen dan maandelijks één van
deze vragen/opmerkingen behandelen. Ook alle andere ideeën die u
zou hebben om de dienstverlening
van Merit Capital te verbeteren, zijn
steeds welkom.
U kan deze vragen of opmerkingen
sturen naar [email protected].
The Merit Capital Investor Augustus 2011
Liquiditeitscrisis
De nakende liquiditeitscrisis.
Over de toekomst van de US Dollar
zijn er nogal wat analisten die geloven
dat de VS de dollar als pasmunt gaat
gebruiken om de financiële problemen
van het land op te lossen.
De Amerikaanse
dollar is zonder
waardig alternatief
nog steeds de belangrijkste munt ter
wereld.
Alhoewel er misschien wel een logica
is te vinden in die redenering ben ik
terughoudend wat dat betreft omdat
Europa dezelfde strategie zou kunnen
hanteren om uit het financiële moeras
te geraken. Bovendien zou een verdere
dollardaling ook een verdere verzwakking van de VS als wereldmacht
inhouden en riskeren de Amerikanen
in eigen voet te schieten.
Op dit ogenblik gebeurt ongeveer
85% van de wereldhandel in USD. De
Telkens wanneer de lopende rekening van de VS
begint in te krimpen of er een overschot ontstaat,
stijgt de dollar in waarde.
Amerikaanse dollar is dus nog steeds
de belangrijkste munt ter wereld
(de reservemunt) en zolang er geen
waardig alternatief is zal die toestand
blijven.
reserves meer in dollars heeft. In
dergelijke situatie zal die centrale bank
verplicht zijn dollars op de markt aan
te kopen. Dit fenomeen zal de koers
van de dollar kunnen opdrijven.
Maar er is nog een andere belangrijke
reden waarom Merit Capital er van
uitgaat dat de US Dollar een remonte
kan laten optekenen. Telkens wanneer
de lopende rekening van de VS begint
in te krimpen of er een overschot
ontstaat, stijgt de dollar in waarde.
De eerste verschijnselen zijn al duidelijk zichtbaar. De reserves die buitenlandse banken bij de FED aanhouden
bevinden zich in negatief territorium.
Hieruit blijkt een tekort aan dollars.
Wit-Rusland heeft enkele weken
geleden zijn munt gedevalueerd met
60%. Het is hoogst waarschijnlijk dat
ook andere landen hetzelfde lot zullen
ondergaan.
Op dit ogenblik is de lopende rekening
van de VS deficitair maar als men de
handel met China en de oliehandel er
uit ligt dan is er zelfs een overschot.
Een inkrimping van de lopende rekening betekent dat er minder US Dollars
in omloop zijn.
Welke landen? Kandidaten zijn die
landen die een gecumuleerd handelsen begrotingstekort hebben van meer
dan 10% tov hun BBP.
Omdat 85% van de wereldhandel in
dollars plaats vindt hebben bedrijven
nood aan dollars. Voor die dollars
kunnen zij terecht bij hun centrale
bank tenzij die centrale bank geen
Colofon
Disclaimer
The Merit Capital Investor
maandelijkse nieuwsbrief
2011 jaargang 3 nr. 8
Eindverantwoordelijke:
Sam Melis
Werkten mee aan dit nummer:
Stefaan Casteleyn, Dirk Declercq,
Bart Sebrechts en Eddy Vanwittembergh,
financieel analist
Verantwoordelijke uitgever:
Sam Melis
Museumstraat 12D
2000 Antwerpen, België
Vormgeving
NTCP8, www.ntcp8.com
Opmaak & productie
IN-depth, www.in-depth.be
Merit Capital NV
Museumstraat 12D
T: + 32 (0)3 259 26 00
[email protected]
Beursvennootschap
2000 Antwerpen, België
F: + 32 (0)3 259 23 05
www.meritcapital.be
The Merit Capital Investor is een uitgave van Merit Capital,
www.meritcapital.be. Behoudens de uitdrukkelijke bij
wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave
verveelvoudigd opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, op welke wijze
ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke
toestemming van de uitgever. Dit document verstrekt
commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld
worden met beleggings-advies. De verstrekte informatie
vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. Voor wat de Bevek
betreft zijn het prospectus, het vereenvoudigd prospectus
alsook de meest recente periodieke verslagen kosteloos
verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Bevek en
bij Fastnet Belgium, Havenlaan 86C/320 1000 Brussel, die de
financiële dienst verzekert. De informatie in dit document
is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. Merit Capital
geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit,
de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de
opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties.
De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het
niet-verwezenlijken van de verwachtingen
Download