601 Arteriële vaatafwijking / stenose Nee

advertisement
Geachte collega,
Er bestaat onduidelijkheid over wie van ons de preventieve CVRM zorg doet bij dhr./mw.…………
geboortedatum……..
Om dubbeldeclaraties en dubbel werk te voorkomen wil ik dit aan u voorleggen.
Als u deze zorg (terug)verwijst naar mij dan start ik de ketenzorgmodule CVRM. Dit is een programma
waarbij aandacht is voor het optimaliseren van leefstijl, controles door een praktijkondersteuner met
onder andere RR, BMI, labcontroles en instellen of herhalen van medicatie.
Als u deze zorg vooralsnog zelf blijft doen, dan sluit ik het DBC en laat het aan u over.
Zou u deze brief willen meegeven aan de patiënt en omcirkelen wat van toepassing is?
Hoofdbehandelaar CVRM:
Cardioloog / Huisarts
Met vriendelijke groet,
N.B. Op de volgende pagina vindt u een overzicht waarin per DBC diagnose-code vanuit de 2e lijn
(cardiologie) is aangegeven wanneer er in de 1e lijn wel of niet CVRM opgepakt kan worden. Dit
overzicht geeft u hopelijk meer inzicht m.b.t. mogelijke dubbelloop.
Afspraken CVRM samenloop
DBC
Diagnosecode
Aandoening waarvoor onder behandeling in 2e lijn
Gelijktijdig ketenzorg
CVRM 1e lijn
toegestaan?
Thoracale klachten eci
Angina pectoris, stabiel
Angina pectoris, onstabiel
ST elevatie hartinfarct
Non ST elevatie hartinfarct
Acuut hartfalen
Chronisch hartfalen
Atriumfibrilleren / flutter
Overige supraventriculaire hartritmestoornissen
Ventriculaire hartritmestoornissen
Impuls- en geleidingsstoornissen
Overige hartritmestoornissen
Hartklepafwijkingen
Congenitale hart(vaat)afwijking
Overige structurele afwijkingen van het hart
Arteriële vaatafwijking / stenose
Veneuze vaatafwijking (thrombose / longembolie e.d.)
Overige vaataandoeningen / afwijkingen
Pericarditis
Endocarditis
Overige ontstekingen
Follow-up na acuut coronair syndroom
Follow-up na PTCA en/of CABG en/of ablatie
Follow-up na PM implantatie
Follow-up na ICD implantatie
Follow-up na harttransplantatie
Follow-up na operatie hartklepafwijking
Follow-up na operatie congenitale hart(vaat)afwijking
Follow-up na vaatoperatie
Arterieel
Veneus
Follow-up na overige hartoperatie
Hartrevalidatie
Peri-operatieve zorg
Vetstofwisselingsstoornissen
Hypertensie
Hartteam bespreking
Screening harttransplantatie
ICC
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Cardiologie
201
202
203
204
205
301
302
401
402
403
404
409
501
502
509
601
602
609
701
702
709
801
802
803
804
805
806
807
808
810
821
822
901
902
911
912
914
Download