10. Studievragen en opdrachten boek

advertisement
10. Studievragen en opdrachten boek Maatschappelijke Zorg
Boek
Thema
Docent
Werkvormen
ISBN 978-90-85240-89-1
10. Auditieve beperkingen
Ben de Geus
Studie en
Thuis voorbereiden.
toets vragen
Video
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1248272
Cochleair
Implantaat
Studievragen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Schrijf de opbouw op van de volgende onderdelen van het oor en zet er het nummer achter zoals die
is aangegeven op de afbeelding rechts bovenaan.
het uitwendige oor
het middenoor
het binnenoor
Schrijf op hoe wij met het oor geluid kunnen waarnemen. (tot aan de gehoorzenuw)
Schrijf op wat de functie is van het evenwichtsorgaan en hoe dit orgaan werkt
Er zijn verschillende oorzaken van auditieve beperking. Schrijf op welke dit zijn bij de aangeboren en
verworven doofheid
Schrijf op wat het verschil is tussen geleidingsgehoorverlies en perceptief gehoorverlies
Schrijf op wat het nadeel bij het gebruik van een gehoorapparaat bij ouderen kan zijn
Schrijf op wat de 4 oorzaken van oorsuizen kan zijn en hoe deze door de patiënt wordt waargenomen
Wat kan de patiënt zelf doen aan zijn oorsuizen?
Schrijf de 4 functies van oorsmeer op
Schrijf op, op welke wijze de gehoorgang zich van oorsmeer ontdoet
Schrijf 5 oorzaken op waardoor de aanmaak en afvoer van oorsmeer kan worden verstoord
Schrijf op, op welke wijze middenoorontsteking (otitis media) ontstaat
Schrijf de 5 symptomen op die kenmerkend zijn voor een oorontsteking
Schrijf 3 oorzaken op hoe de ziekte van Méniere ontstaat en welke klachten de patiënten hebben.
Johan is 18 jaar en bezoekt ieder weekend hard-rock festivals. Hij staat altijd heel dicht bij de boxen
van de band. Hij is al eens gewaarschuwd voor lawaaidoofheid. Wat gebeurt er in de oren van Johan
en welke klachten kan Johan op de lange duur krijgen?
Er wordt wel gezegd dat er een verband bestaat tussen doofheid en achterdocht en eenzaamheid. Hoe
zou dit komen?
Schrijf op welke 3 soorten van gebarentaal er zijn en leg de verschillen uit.
Liplezen of spraakafzien wordt veel gebruikt door slechthorenden. De spreker moet met deze techniek
in het gesprek rekening houden. Schrijf de 6 aandachtspunten op als je met iemand spreekt die
spraakafzien in de communicatie gebruikt.
Schrijf op uit welke 4 onderdelen een gehoortoestel bestaat
Schrijf op hoe een hoorbril werkt
Je werkt in een verzorgingshuis en het is een vast gebruik dat één keer per maand het functioneren
van het gehoortoestel van dhr. Dirkmaat wordt gecontroleerd. Schrijf de 5 punten op waar jij het
gehoorapparaat op controleert.
Uit welke 2 delen bestaat een Cochleair Implantaat en leg uit hoe dit werkt
Schrijf op hoe een teksttelefoon werkt.
1
Boek
Thema
Maatschappelijke Zorg
10. Auditieve beperkingen
24. Schrijf 4 hulpmiddelen op waarmee slechthorende in staat zijn om beter te kunnen luisteren naar de
radio of TV
25. Voor de cliënt met een auditieve beperking bestaan er tal van instellingen die behandeling en
ondersteuning bieden bij wonen, werken en leren. Schrijf van onderstaande instellingen op wat deze
doen voor mensen met een auditieve beperking
vroegbehandeling
naschoolse dagbehandeling
begeleid op kamers wonen
zelfstandig wonen met begeleiding
26. Schrijf de aandachtspunten op bij het schoonmaken van de gehoorgang
27. Schrijf de 3 aandachtspunten op bij het aanbrengen bij hoortoestellen bij ouderen
28. Jantien gaat werken in de thuiszorg. Een van haar toekomstige cliënten is slechthorend. Haar
teamleidster geeft haar een aantal adviezen. Schrijf op welke 8 adviezen dit zijn.
2
Boek
Thema
Maatschappelijke Zorg
10. Auditieve beperkingen
Toets
Thema 10 – Auditieve beperkingen – Toets A
Welk antwoord is juist? Het oor bestaat uit drie delen. Dit zijn:
Het uitwendige oor, het middenoor en het binnenoor.
Het uitwendige oor, het tussenoor en het binnenoor.
De oorschelp, het middenoor en het binnenoor.
De oorschelp, het tussenoor en het binnenoor.
Welk antwoord is juist? In het binnenoor zitten:
De buis van Eustachius, het slakkenhuis en het evenwichtsorgaan met de 3 halfcirkelvormige
kanalen.
De buis van Eustachius en het evenwichtsorgaan met de 3 halfcirkelvormige kanalen.
Het slakkenhuis, het trommelvlies en het evenwichtsorgaan met de 3 halfcirkelvormige kanalen.
Het slakkenhuis en het evenwichtsorgaan met de 3 halfcirkelvormige kanalen.
Welke uitspraak over oorzaken van een auditieve beperking is NIET juist?
Een auditieve beperking is aangeboren of verworven.
De termen doofheid en slechthorendheid kun je door elkaar gebruiken.
Naar schatting is 1 op de 1.000 baby’s slechthorend of doof.
Aangeboren slechthorendheid kan erfelijk zijn.
Welke uitspraak over gehoorverlies is NIET juist?
Perceptief gehoorverlies betekent een vermindering van de waargenomen geluidssterkte of een
vermindering van de waargenomen toonhoogten.
Geleidingsgehoorverlies betekent verlies aan geluidssterkte.
Bij gehoorverlies op oudere leeftijd is er meestal sprake van het wegvallen van lage tonen.
Slechthorendheid bij ouderen is een stoornis van het binnenoor of de gehoorzenuw.
Welke infectieziekten staan erom bekend dat er na besmetting kans is op een auditieve
beperking?
Bof, rode hond, bronchitis, polio en de Zesde ziekte.
Bof, rode hond, polio en de Vijfde ziekte
Bof, rode hond, polio, de Vijfde en Zesde ziekte.
Bof, rode hond, mazelen, polio en kinkhoest.
3
Boek
Thema
Maatschappelijke Zorg
10. Auditieve beperkingen
Welke uitspraak over oorsuizen is juist?
Oorsuizen begint meestal tussen de 35 en 45 jaar.
Een andere benaming voor oorsuizen is tinnitus.
Oorsuizen is het horen van geluiden in het hoofd die van binnen of van buiten komen.
Bij oorsuizen helpt medicatie uitstekend.
Welke uitspraak over oorsmeer is NIET juist?
Oorsmeer heeft als functie dat het beschermt tegen vocht.
De gehoorgang ontdoet zichzelf van te veel oorsmeer.
Het evenwicht tussen de aanmaak en afvoer van oorsmeer kan verstoord raken door bijvoorbeeld
eczeem.
Oudere mensen hebben meer oorsmeer dan jongere.
Welk antwoord is juist? Bij de ziekte van Ménière is sprake van:
Een verstoorde verhouding tussen de werking van hamer en aambeeld.
Een permanente oorontsteking.
Een niet goed werkend binnenoor.
Te weinig vocht in het slakkenhuis.
Welke uitspraak over de anatomie van het oor is juist?
Hamer, aambeeld en stijgbeugel bevinden zich in het binnenoor.
De oorschelp bestaat uit elastisch kraakbeen en is bekleed met huid.
De oorschelp zit in het middenoor.
De trommelholte vormt de verbinding met de buitenlucht.
Welke uitspraak over de anatomie van het oor is juist?
De uitwendige gehoorgang is vijf centimeter lang.
De stijgbeugel zit vast aan het trommelvlies.
Het uitwendige oor bestaat uit één deel: de oorschelp.
De buis van Eustachius vormt de verbinding met de buitenlucht.
4
Boek
Thema
Maatschappelijke Zorg
10. Auditieve beperkingen
Thema 10 – Auditieve beperkingen – Toets B
Wat zijn verschijnselen die horen bij de ziekte van Ménière?
Wanen, duizeligheid, gehoorverlies en soms misselijkheid en braken.
Hallucinaties, duizeligheid en soms misselijkheid en braken.
Duizeligheid, oorsuizen, gehoorverlies en soms misselijkheid en braken.
Duizeligheid, hallucinaties, gehoorverlies en soms misselijkheid en braken.
Gehoorverlies heeft psychosociale gevolgen. Hieronder staan enkele van die gevolgen. Welke
klopt NIET?
Omdat gehoorverlies een onzichtbare beperking is, wordt er vaak geen rekening gehouden met
iemand met een auditieve beperking. Iemand wordt bijvoorbeeld buitengesloten.
Men vindt het te lastig om hard te praten tegen een slechthorende. Hierdoor ontstaan
misverstanden.
Geluid speelt een belangrijke rol bij communicatie. Communicatie wordt dus bemoeilijkt: iemand
komt in een isolement.
Het isolement waarin een slechthorende terecht komt, kan leiden tot depressies.
Welke uitspraak over gebarentaal is juist?
Gebarentaal bestaat sinds ongeveer 1914.
NGT is een afkorting van Nederlands Genootschap voor Taal.
Het handalfabet heeft voor elke letter een aparte handvorm.
Bij NmG wordt geen Nederlands gesproken maar worden alleen gebaren getoond.
Welke uitspraak over hulpmiddelen is NIET JUIST?
Spraakafzien is hetzelfde als liplezen.
Spraakafzien is weinig vermoeiend en gemakkelijk te leren.
Bij spraakafzien moet de mond goed zichtbaar zijn.
Een hoortoestel versterkt de geluiden uit de omgeving.
Welke uitspraak over hulpmiddelen is juist?
De teksttelefoon is het belangrijkste hulpmiddel bij hoorproblemen.
In kerken of grote zalen vind je regelmatig een ringleidingsysteem.
Het kanaaltoestel is een vrij groot gehoorapparaat.
De hoorbril is niet geschikt voor oudere mensen.
5
Boek
Thema
Maatschappelijke Zorg
10. Auditieve beperkingen
Welk antwoord is juist? Kinderen onder de vijf jaar met een auditieve beperking:
Komen in aanmerking voor een vroegbehandeling.
Worden vaak opgenomen in doveninstituten.
Gaan vaak naar de dagbehandeling.
Komen vaak in contact met psychiatrische behandelcentra.
Wat is een goede tip zodat een slechthorende jou goed verstaat?
Spreek hard.
Spreek langzaam.
Ondersteun alles wat je zegt met gebaren.
Praat binnensmonds.
Welk antwoord is juist. Het evenwichtsorgaan:
Ligt in het binnenoor.
Is onderdeel van het slakkenhuis.
Noemen we ook wel cochlea.
Ligt in de buis van Eustachius.
Welke uitspraak over het oor is juist?
Het middenoor is een met vocht gevulde ruimte.
Het uitwendige oor wordt gevormd door de oorschelp.
In het middenoor zitten twee gehoorbeentjes: hamer en aambeeld.
Het trommelvlies vormt de scheiding tussen het inwendige en het uitwendige oor.
Welke uitspraak over de oorzaken van een auditieve beperking is juist?
Een hersenbeschadiging als gevolg van zuurstofgebrek is een aangeboren oorzaak van een
auditieve beperking.
Een oorprop kan de oorzaak zijn van een verworven auditieve beperking.
Er is geen verband tussen een keelinfectie en een oorontsteking.
Aangeboren slechthorendheid is niet erfelijk.
Einde toets
6
Boek
Thema
Maatschappelijke Zorg
10. Auditieve beperkingen
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards