ng en -nk

advertisement
n
i
Je herhaalt klankwoorden met ng en nk.
Op verkenning
1
ld
-Sp
datum:
extra
-
Wat ga je doen?
el li
ng
naam:
bee
a
illustraties: Fleur van der Weel, Anjo Mutsaars
Welke woorden passen bij de plaatjes?
Schrijf bij ieder plaatje een woord met ng of nk.
ik
Uitleg
2
Weet je het nog?
Je hoort /ng/. Je schrijft ook ng: bang.
Je hoort /ngk/. Je schrijft nk: bangk → bank.
Voor ng en nk geldt:
bij één klank horen twee letters.
Zo hak je de woorden in klanken:
bang = /b/ /a/ /ng/,
bank = /b/ /a/ /nk/.
u Lees kaart K4 en kaart K5 nog eens.
Aan de slag
3
Schrijf deze woorden in het goede vak.
ringen – strenge – donker – zanger – linker – enkel – sprongen – anker – jongen –
klanken – vonken – zingen – winkel – denken – mengen – wangen
woorden met ng
© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg
woorden met nk
jaargroep 4
H
HH
HHH
K4-K5 (0)
blad
1
van 2
ld
i
n
datum:
extra
-
-Sp
el li
ng
naam:
bee
a
Aan de slag
4
5
6
In ieder woord zitten twee korte woorden, frisdrank: fris + drank.
Zet daar een streep tussen.
Kleur de korte woorden met ng groen.
Kleur de korte woorden met nk blauw.
frisdrank
|
gifslang
surfplank
spaarbank
zangles
trouwring
kniptang
klankwoord
donkergeel
schoenwinkel buurjongen
springtouw
Maak de rijmwoorden af.
Schrijf op.
hangen vangen
bank
drinken z
stengel h
schenken d
long
dingen r
dranken pl
t
st
zingen
spr
Schrijf de goede woorden op.
Streng, nog ...
Kijk naar het voorbeeld.
Juf Gea is streng. Maar zij is nog strenger
.
Ik ben bang. Maar hij is nog
.
Mijn zus is jong. Maar Eddy is nog
.
Mijn oma is slank. Zij is nog
.
Rico is lang. Maar ik ben nog
.
Rob was al flink bij de tandarts. Nu is hij nog
.
7
Maak de woorden af met ng of nk.
Schrijf ze op.
Het wordt nu al vroeg do...er. d
Pas op, de boot gaat zi...en!
Zit die jo...en in jouw klas?
Ze maakt een hoge spro... .
Ik zag geen vuur, alleen vo...en.
Heb jij dan geld op de ba... ?
Hij heeft niet gehuild, heel fli...!
Ik hoor mijn ouders zi...en.
Terugkijken
8
Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg
jaargroep 4
H
HH
HHH
K4-K5 (0)
blad
2
van 2
Download
Random flashcards
Create flashcards