Ontwikkeling gehoororgaan

advertisement
Ontwikkeling gehoororgaan
De auditieve ontwikkeling van foetus en kind is de ontwikkeling van het
gehoororgaan. De bouw van het oor oren vindt plaats in de eerste 20
weken van de zwangerschap. De aanleg van het auditieve deel in de
hersenen vindt in de laatste 20 weken van de zwangerschap plaats én
in de eerste 15 jaar van het leven van een mens.
Menselijk oor is uniek
Het menselijk oor is uniek en verschilt van
andere dieren omdat het geluiden kan
ontvangen, duiden en weer kan reageren
op die geluiden. Het gehoorsysteem zorgt
ervoor dat een kind taal kan leren en
muzikale vaardigheden kan verwerven.
Dat
betekent ook dat een verstoring van
.
het gehoor vraagt om een zorgvuldige
aanpak
3 weken oud
embryo met het
beg- in van de
aanleg van het
gehoororgaan.
Het buitenste
kiemblad is de
aanzet voor de
aanleg van het
binnenoor.
Redactie en vormgeving:
Mayke
Gehoorontwikkeling
 3e week: verdikking ectoderm
(buitenste kiemblad embryo) als
aanzet voor aanleg binnenoor
 5e week: als aanzet cochlea
wordt zakje gevormd dat zich
begint op te rollen + eerste
zenuwvezels
 6e week: ontwikkeling van de
gehoorbeetjesketen- aambeeld,
stijgbeugel en hamer – begint
 10e week: begint aanleg
haarcellen in cochlea
 20e week: de verbening van het
middenoor begint
De structuur van het auditieve systeem
Het gehoororgaan bestaat uit het
buitenoor, het middenoor en het
binnenoor. Het middenoor heeft 3
botjes; stapus, malleus en incus. Deze
verbinden het tympanum met de
cochlea. In de cochlea zit het orgaan
van Corti dat haarcellen bevat. Van
hieruit lopen de gehoorzenuwen naar
de hersenen. Door geluidstrillingen
beweegt de stapus op en neer . Zo
worden trillingen overgebracht op
een vloeistof in het binnenoor. Deze geven de trillingen weer door naar de haarcellen
van het orgaan van Corti, dat elektrische impulsen naar de hersenen geleidt.
 25e week: meeste structuren
hebben uiteindelijke vorm. De
foetus kan voor het eerst geluid
waarnemen.
 30e week: ontwikkeling auditieve
cortex begint: belangrijk voor
herkennen, duiden en reageren
op taal.
 Na geboorte tot ongeveer 9 jaar:
verdere ontwikkeling hoorfunctie
Vier belangrijke processen in de auditieve ontwikkeling
2. Genetisch: De bouw van het
gehoororgaan en de hersenen zijn erfelijk
bepaald. Maar door voedingstekort of
giftige stoffen kunnen losse genen veranderen waardoor ook het gehoorsysteem
verandert.
1.
3. Endogene stimuli. Stimulatie van het
gehoor, van binnenuit. Dus vanuit de
hersenen, sensorische organen en perifere
zenuwen. Begint in de eerste 20 weken van
de zwangerschap.
4. Exogene stimuli: Stimulatie van het gehoor,
Verklarende woordenlijst
Tympanum trommelvlies
Cochlea slakkenhuis
Stapus stijgbeugel
van buitenaf. De foetus kan vanaf 28
weken zwangerschap patronen en
Meer informatie:
ritmes herkennen in geluid.
Bijvoorbeeld muziek of de stem van
www.hoorstichting.nl
de moeder.
www.hoorzaken.nl/
Omgevingsfactoren. Na de geboorte
is het belangrijk dat de luidheid van
tonen beperkt wordt, dat een kind
een regelmatig slaappatroon heeft.
Daarnaast is het belangrijk veel met
het kind te praten zodat het kind
klanken leert te onderscheiden.
Incus - aambeeld
Malleus - hamer
Cortex- hersenschors
Auditief – van het (geh)oor
Bronnen:
 Lichtenberg, van, C., & Wit, H.
(2012). Audiologie en audiometrie
- de basis en de praktijk. Bussum:
Coutinho.
 Rodenburg, M (2005). Geen goed
gehoor; wat nu?. Maarssen: Elsevier
Gezondheidszorg.
 Graven, S.N., Browne, J.V.(2008)
Auditory Development in the fetus
and infant. Tampa(FL):Newborn &
Infant Nursing.
Download