File

advertisement
Lezen leren
Vooraf…
 Colleges niet verplicht
 Volwassenen (verplichtingen/vrijheid->
voorbereiding)
 Optimaal leren
Credits…
 Digitaal tentamen
 Taaldossier (opdrachten)
 Lezen voor je leven (jeugdliteratuur)
 Op tijd inleveren
Kennisbasis -> toets
 Uitleg kennisbasis (moduleboek p. 2 en 3)
 Waar vind je de Kennisbasis?
www.coutinho.nl/bijvoorbeeld
– Kennisbasis
– Platform taaldidactiek
– Beginnende geletterdheid
Het vak ‘Taal’
Concept van het vak Nederlands:
Interactief taalonderwijs (ITO)
Drie zuilen:
 Betekenisvol
 Sociaal
 Strategisch
Het vak ‘Taal’: Taaltaart
Opbouw module
 College 1 en 2: aanvankelijk lezen
 College 3 en 4: beginnende geletterdheid.
 College 5 en 6: voortgezet lezen (groep 4 en
hoger)
 Dit college: leesles begin groep 3 & stukje
theorie
 Kennisbasis (toets), moduleboek p. 2 en 3
Leren lezen
 Lezen geleerd in groep 3?
 Lezen instrumentele vaardigheid <-> andere
vakken
 Onderzoek leesonderwijs. Wat is een goede
lezer? Doel…
 Stelling: Op school leer je lezen en nog een
paar dingetjes (Theo Tijssen)
Leesles begin groep 3
Doel:
- Ervaren
- Didactiek leren
Daar gaat ie…
Leesles groep 3, nabespreking
 Hoe heb je het ervaren?
 Wat vind je van de inbreng die je als ll.
had?
 Aantrekkelijke werkwijze voor kinderen?
 Waar ben je anders over gaan denken?
Les aanvankelijk lezen (bV, p.95)
 bijVoorbeeld, p. 95
 Introductie doelwoorden: verhaaltje (klankzuivere woorden)
 Letters aanleren / schrijven (grafeem-foneemkoppeling)
 Visuele discriminatie (grafemen)
 Auditieve synthese (fonemen, auditieve analyse, fonemen op
volgorde onthouden)
 Woorden zingend lezen (auditieve analyse en auditieve synthese,
visuele synthese)
 Woordrijtjes lezen (spellingpatronen en spellingclusters)
 Woorden leggen, nieuwe woorden maken (auditieve analyse
en auditieve synthese, grafeem-foneemkoppling)
Stageopdracht
 Moduleboek p. 8
Leren lezen
 Besef: leren lezen is complex
 Inzicht werkwijze leren lezen
 Welke lacunes?
 Bedenk:
– Dit is je vak
– Jij maakt het verschil!
 Evaluatie college
Voor het volgende college
Moduleboek p. 7 en 8:
 Opdracht a en b, mag in tweetallen.
 Huizenga: H1.2, H2.1-4 en H2.6. (hulp: schema)
maak jargonlijst
Download