Omgaan met Dementie - Mantelzorgkring Overschie

advertisement
Omgaan met Dementie
Post West
10 december 2015
Even voorstellen

Emile van der Steen

Coördinator Mantelzorgkring
Overschie
en Hillegersberg-Schiebroek

Bestuurslid Alzheimer
Nederland Afdeling
Rotterdam

Mantelzorger
Wiiifm?

…………………..

…………………

……………………

……..

…………

………………………….
Dementieketen??
Alle partijen, die te maken hebben met
Dementie werken nauw samen, zodat er
continuïteit is in de zorg en de
ondersteuning.
Wat gaan we doen?

Wat is het precies?

Wat gebeurt er dan?

Waaraan is behoefte?

Wat helpt wel, wat helpt niet?

Waar kan ik voor hulp terecht?
Hoe werken de hersenen
eigenlijk?

Van buiten naar binnen:

Zintuigen:

Reuk

Smaak

Gehoor

Gezicht

Gevoel / tast
Werking hersenen
Invoer:
Uitvoering:

Zintuigen

Motorische Actie

Omstandig-heden

Opslag van gegevens
(herinnering)
Verwerking:
Alle informatie bijeengeraapt en klaargemaakt
voor opslag
Hoe werken de hersenen
eigenlijk?
Omstandigheden


Situatie

Emotie

Gesteldheid

Gevaar, drukte
Omstanders

Sociale relatie

Nieuw of vertrouwd
Hoe werken de hersenen
eigenlijk?
Eigenlijk weten we er nog heel erg weinig van, maar we nemen aan:

Korte termijn geheugen


Werkgeheugen
Lange termijn geheugen


Episodische geheugen (persoonlijk geheugen)
Semantische geheugen
-

Geografie, taal en feiten
Procedurele geheugen
-
Aangeleerde vaardigheden
Zintuigen werken samen.
Verwerking vereist een
goede samenwerking.
Wat gebeurt er dan?

Eerst maar eens zelf ervaren

We doen wat simpele testjes: wat gebeurt er met onze
hersenen?
Woordenmixer
Het sijhcnt neit zeeovl uit te meakn in wleke vrolgode de letrtes van
een worod satan. Als de eestre en de ltatsae letetr op de jsitue
paatls saatn kun je de mesete wreoodn zednor peobmerln leezn. Dit
kmot ddaorot je hrneesen geen aarpte ltretes leezn, maar hlee
woredon.
De kleurenkaart

Even twee aan twee uitproberen. De een leest in een
redelijk tempo. De ander controleert.

Lees eerst hardop de WOORDEN die er staan.

Noem daarna de KLEUREN, die je ziet.
Wat gebeurt er dan?
Hersenaandoening?
Er zijn problemen met:

chemische processen

electronische processen
Wat gebeurt er dan?

Chemisch: stofjes gaan klonteren en verstoppen de
toevoerwegen

Elektrisch: cellen beschadigen, isolatie breekt.

Meestal slechts tijdelijke ellende. De hersenen herstellen
zich weer.

Effect bij dementie: de hersenen verschrompelen
10 signalen Dementie
1. Vergeetachtigheid
2. Problemen met dagelijkse handelingen
3. Vergissingen met tijd en plaats
4. Taalproblemen
5. Kwijtraken van spullen
6. Slecht beoordelingsvermogen
7. Terugtrekken uit sociale activiteiten
8. Veranderingen in gedrag en karakter
9. Onrust
10. Visuele problemen
Waaraan is behoefte?

Breng mij in een zo-goed-mogelijke conditie

Stem af op mij (maak even contact)

Stel je zelf voor

Stel 1 vraag tegelijk

Lukt het niet, laat het dan even rusten
Breng mij in een zo-goed-mogelijke
conditie

Glaasje water

We gaan even dáár zitten

Begrip (ik heb het zelf ook vaak….)
Stem af op mij

Oogcontact

Stel jezelf even voor

Handcontact
Communicatieregels

Stel 1 vraag tegelijk

Open vraag stellen (niet oordelend)

Duidelijk taalgebruik

Geef veel tijd om te reageren
Lukt het niet, laat het dan even
rusten


Stel de ander gerust

“Geeft niets, het komt wel weer boven.”

“Laat het maar even, als het belangrijk is komt
u er zo wel weer op.”
Biedt jezelf aan voor de volgende poging

“Kom straks gerust weer vragen, als het u
weer te binnen schiet.”
Benut de spiegel in het brein

Handelen leidt tot nadoen

Emoties kun je spiegelen
09:37
09:40
Wat helpt wel
Wat helpt niet

Glaasje water

Inzicht geven

We gaan even dáár zitten

Corrigeren

Gesprek weer even
oppakken

Vragen naar gisteren

Boos worden

Opvoeden

Houding spiegelen

Humor/relativering
Waar kun je terecht voor hulp?

Zorgen delen mag ALTIJD

Vraagwijzer

Zorg-medewerkers

Woonconsulent

Buurtagent
Download