11 december

advertisement
Lio: Caroline Boom
Klas: 2hb
e
Uur: 1 uur (8:30-9:10)
Datum: 11 december 2003
Opdracht: T3, B 1+2 bloed en bloedsomloop
Beginsituatie van de leerlingen:
Llen weten de dat bloed bestaat uit bloedplasma, -cellen en -plaatjes en wat de
functies en kenmerken van deze onderdelen zijn.
Llen kunnen uitleggen waarom de bloedspmloop dubbel genoemd wordt.
Opgegeven huiswerk:
leren Thema 3 b1 en 2(a-toets), lezen b4, maken opg 8, 9, 10
huiswerkcontrole
Doelen:
a. Leerdoelen (Beschrijf waarneembaar eindgedrag van de leerlingen):
Llen weten wat de dubbele bloedsomloop is en dat hij uit een grote en een kleine
bloedsomloop bestaat en de functie van beide omlopen.
Llen weten dat de kleine bloedsomloop in de rechterkant begint, langs de longen loopt
en in de linkerkant eindigt.
Llen weten dat de grote bloedsomloop in de linkerkant begint, langs de rest van je
lichaam loopt en in de rechterkant van het hart eindigt.
b. Oefendoelen (observeerbare leerkrachtvaardigheden die je wil oefenen):
stemgebruik: er op letten dat mijn stem niet omhoog gaat.
streng en consequent zijn, werken volgens de regels
voorkennis activeren
Benodigde Onderwijs- en Leermiddelen:
antwoordenboekjes
strafwerk klaar hebben liggen
sheet concept cartoon
stopwatch
Huiswerk volgende les:
leren Thema 3 b1 en b2, lezen b4, maken opg 9 en 10
toets 13 jan:
L thema 3 b 1 t/m 5
Tijd
Leerdoelen leerlingen
(Leer)inhoud
Aanpak docent
Begin Llen weten waar ze moeten zijn. Leerlingen vertellen wat we gaan doen.
8:30
Toets na de vakantie. (b-toets in week 3, ctoets in week 5 di 3e uur)
Weten hoe de les eruit zal zien Beginnen met b3 behandelen, daarna sheet
en wat je moet doen.
concept cartoons behandelen:
huiswerk opgeven en voor jezelf werken.
Kern Weten van waar het bloed het Beginnen met de sheet van het hart waar
hart instroomt en hoe het verder komt het bloed binnen, is het een ader/
het hart doorstroomt en waar het slagader? Welke kant is links, welke rechts
daarna naartoe gaat.
schrijf op wmet welk antwoord je het eens
Weten dat de kanten van het hart bent en waarom dat zo is.
8:35 in spiegelbeeld staan.
8:40
8:50
Eind
9:05
9:10
Bedenken welke opmerking het Sheet concept cartoon: ondersteboven staan,
meeste klopt en redenen geven andere hartslag? Wat doet je hart onder
waarom.
normale omstandigheden. Wat zou er nu
Bedenken hoe je het zou kunnen gebeuren? Leerlingen laten bedenken welke
testen.
opmerking klopt en welke niet. Hoe zou je
Iemand voor doen en iemand
het kunnen testen?
anders tijd bij laten houden en Voordoen, iemand op handen laten staan en
hartslag meten en voeten
meten hartslag en roodheid gezicht en evt
observeren
witte voeten.
huiswerk opschrijven en aan het Huiswerk opgeven en aan het werk zetten
werk gaan.
B3 doorwerken. Antwoordenboekjes
uitdelen
Weten wat het huiswerk is
Antwoordenboekjes ophalen
weten wat ik van de les vond en
hoe het volgende les zal gaan
Huiswerk in klassenboek schrijven
Download