PowerPoint-presentatie

advertisement
Natuurkunde
van de bloedsomloop
Ineke Brouwer
Felix ter Beek
Roy Bakker
Jan Mulder
Jos Kragtwijk
Gerrit Kuik
Wat is de onder-/bovendruk in verschillende lichaamsdelen na een
schotwond?
Hoe beïnvloed dit de lichaamstemperatuur?
Hoeveel verzwakt dit het hart?
Hoeveel druk moet je uitoefenen om het
bloeden te stoppen??
Hoeveel bloedverlies is er na 5 minuten?
Wat is het effect van onderkoeling bij 0
oC op de bloeddruk en temperatuur van
verschillende lichaamsdelen?
Wat is het effect van verhitting bij 50 oC
op de bloeddruk en temperatuur van
verschillende lichaamsdelen?
Hoe vergelijkt dit zich met een
temperatuur van 20 oC?
Wat is het effect van tachycardie
(hartritme van 120 bpm i.p.v. 80 bpm)
op de bloedsomloop?
Wat is het effect van bradycardie
(hartritme van 50 bpm i.p.v. 80 bpm)
op de bloedsomloop?
Wat is het effect van een faseverschil
in de hartcontractie op de
bloedsomloop?
Wat is het effect van een lekkende
mitralisaortatricuspidaalpulmonalisklep op de bloedsomloop?
PHYSBE
MODEL
• De bloedstroom binnen een blok wordt alleen
beïnvloed door (1) de druk bij binnenkomst,
(2) de instroomweerstand, (3) de compliantie,
(4) de uitstroomweerstand en (5) de druk bij
het verlaten.
• Voor warmtetransport (1) alle interne warmte
wordt geabsorbeerd en doorgegeven door
bloed, (2) de specifieke warmtecapaciteit van
bloed en alle lichaamsdelen wordt gelijk
gesteld, en (3) temperatuursveranderingen in
haarvaten en (slag)aders wordt verwaarloosd.
• ...
pni = p(n-1)0
Fni =
Some model equations ....
pni - pn
Rni
t
Vn = Vn0 + ò (Fni - Fn0 )dt
0
Vn
pn =
Cn
Fn0 =
pn - pn0
Rn0
pn0 = p(n+1)i
Tni = T(n-1)0 = T(n-1)
fni = Fni × Tni
t
LabVIEW code for right side of heart
hn = hno + ò ( fni - fn0 + fne - fnd )dt
0
hn
Tn =
= Tn0
wn
fn0 = Fn0 × Tn0
fnd = kA(Tn - Ta )
g.j. [email protected]
Download