PPT: Het menselijke lichaam

advertisement
De Organen

Welke organen horen bij het
ademhalingsstelsel?





De
De
De
De
De
neusholte
keelholte
luchtpijp
luchtpijptakken
longen

Wat is de functie van…
 De neusholte: Het eerste stuk van het
ademhalingsstelsel waardoor de ingeademde lucht
gaat. Door de neushaartjes wordt stof uit de lucht
gehaald.
 De keelholte: De plaats waar adem en voedsel elkaar
kruisen. (fout verslikken)
 De luchtpijp en luchtpijptakken: zorgt ervoor dat de
lucht naar de longen gaat.

Functie?
 De longen: gaswisseling tussen bloed en lucht

Welke organen horen bij het
bloedvatenstelsel?
 Het hart
 De milt

Wat is de functie van…
 Het hart: een holle spier die door zich samen te
trekken bloed door het lichaam pompt.
 De milt: verwijderen van afvalstoffen uit het bloed

Welke organen horen bij het
spijsverteringsstelsel?








De
De
De
De
De
De
De
De
mondholte
keelholte
slokdarm
maag
12-vingerige darm
lever
galblaas
alveesklier






De
De
De
De
De
De
rest van de dunne darm
blindedarm
appendix
karteldarm
endeldarm
aars

Wat is de functie van…
De mondholte: spraak, eten, ademen
De slokdarm: slikken
De maag: voedsel verteren
De 12-vingerige darm: zuur uit het voedsel
verwijderen
 De lever: productie van gal dat wordt opgeslagen in de
galblaas + stofwisseling
 De galblaas: stuurt gal naar de darm dat voedsel kan
afbreken
 De alvleesklier: stoffen maken en afscheiden die
helpen bij de spijsvertering





Functie?
 De blindedarm: (niet appendix!) opnemen van water en
zouten uit het verteerde voedsel
 De appendix: (wormvormig aanhangsel)
 De karteldarm: voedselresten die de dunne darm niet
heeft kunnen verteren komen hier terecht
 De endeldarm: hier verzamelt de ontlasting
 De aars: via deze weg wordt de ontlasting uit het
lichaam verwijdert

Welke organen horen bij het nierstelsel?




De
De
De
De
nieren
urineleiders
urineblaas
urineweg/de urinebuis

Wat is de functie van…
 De nieren: samenstelling van het bloed constant
houden. Het product dat de nieren hierbij maken, heet
urine.
 De urineleiders: buis die loopt tussen de nierbekken en
de blaas.
 De urineblaas: De plaats waar het lichaam de urine
(geproduceerd door de nieren) opslaat
 De urineweg/urinebuis: verbind de blaas met de
buitenkant van het lichaam
Download