Het verteringsstelsel maken

advertisement
Het verteringsstelsel maken
Je gaat het verteringstelsel tekenen en daarbij de verschillende onderdelen benoemen. Deze opdracht moet je
in één lesuur afronden. Alleen of in groepjes van maximaal twee personen.
Materiaal





A3 of A2 papier
Potlood
Gum
Kleurpotloden (Optioneel)
Handboek (BVJ
Opdracht
Stap 0:
Kijk eerst goed welke organen je in je verteringsstelen moet tekenen en benoemen. Op deze manier weet je
hoeveel ruimte je nodig hebt. Werk met potlood, je krijgt maar één tekenvel.
Stap 1:
Teken het silhouet (omtrek) van een mens. Houd rekening met de plaatsing van de organen. Houd ook een
beetje extra ruimte over aan de rechter kant van je tekening, hier komen zo meteen de namen van de organen.
Stap 2:
Kijk bij het kopje inhoud en bekijk welke organen je moet tekenen. Teken met potlood eerst zachtjes de omtrek
van de organen, maak nog niets definitief. Zorg eerst dat je alle verhoudingen goed hebt. Teken daarna alle
organen duidelijk in je tekening.
Stap 3:
Benoem alle organen. Zoals weergegeven in het kopje inhoud. Trek met een rechte lijn, die ook evenredig is
aan de ligging van je tekenvel een lijn naar de rechter kant van je tekening. Dus geen schuine lijnen! Volg
eventueel het voorbeeld van alle plaatjes in je boek.
Stap 4:
Schrijf netjes naast of in de organen welke enzymen/stoffen daar actief zijn/worden geproduceerd. Het is
overzichtelijk als je hier een andere kleur dan gewoon potlood voor gebruikt.
Stap 5: Rond je werk af. Geef de organen een andere kleur, geef je werk een titel, zet je eigen naar erop. Etc.
Inhoud
Organen
Tong
Mondholte
Speekselklieren
Slokdarm
Lever
Galblaas
Maag
Alvleesklier
Twaalfvingerige darm
Dikke darm
Appendix
Dunne darm
Endeldarm
Anus
Stoffen
Gal
Pepsinogeen
Pepsine
Amylase (a)
Amylase (b)
Trypsine
Peptidasen
Lipase
Maltase
Sachrase
Download