Orgaandonatie Wat zegt de wet ? De wet is gebaseerd op het

advertisement
Orgaandonatie
Wat zegt de wet ?
De wet is gebaseerd op het principe van de “stilzwijgende toestemming”: van elke
Belgische burger of inwoner die sedert tenminste 6 maanden ingeschreven is in het
vreemdelingenregister, wordt verondersteld dat hij/zij donor is, behalve wanneer
hij/zij verzet aantekent.
Orgaandonatie is anoniem en gratis.
Hoe kan ik mijn wil kenbaar maken ?
Ga even langs bij de dienst Bevolking van uw gemeente.
Daar ontvangt u een formulier van “wilsverklaring” waarop u uw voorkeur kan
aangeven.
Dit document kan u ook downloaden op de website www.beldonor.be. U geeft het
ingevulde formulier af aan een ambtenaar in het gemeentehuis die de gegevens
invoert in het Nationaal Register. Dit is gratis. Uw wilsverklaring kan u altijd herzien.
Wie betaalt de kosten ?
Eens de hersendood is bevestigd, worden de kosten voor de behandeling van de
donor verdeeld onder de verschillende ontvangers. Als donor betaalt u dus niets.
De begrafeniskosten daarentegen blijven ten laste van de familie van de donor.
Hersendood, wat is dat ?
Dit is de onomkeerbare dood van de hersenen door een hersenbloeding, een
hersentrauma, enz.. De diagnose van hersendood wordt gesteld op basis van
klinische aanwijzingen en van eventueel bijkomend onderzoek. De diagnose moet
gesteld worden door drie artsen, die altijd onafhankelijk optreden, los van de
medische teams die instaan voor het wegnemen en transplanteren van de organen.
Welke organen mogen weggenomen worden ?
Alleen “edele” organen mogen weggenomen worden. Dat zijn levensnoodzakelijke
organen zoals het hart, de longen, de lever, de nieren, de schildklier, de ingewanden.
Mag ik kiezen welke organen ik wil afstaan ?
Via het Nationaal Register is dat niet mogelijk en kan je enkel een “algemene keuze”
maken : toestemming of verzet. Maar u kan altijd uw familie hierover inlichten. Bij
een eventuele orgaandonatie wordt zij altijd verwittigd.
Is orgaandonatie hetzelfde als het schenken van het lichaam aan de
wetenschap ?
Neen. Orgaandonatie is er om levens van anderen te redden, niet om aan
wetenschappelijk onderzoek te doen. De organen worden onmiddellijk
getransplanteerd bij de kandidaat ontvanger. Het lichaam van de donor wordt
daarna overgedragen aan de familie.
Vragen?
Hebt u vragen neem dan contact met uw behandelende arts van ons ziekenhuis.
Voor praktische informatie kan u eveneens terecht op de sociale dienst van ons
ziekenhuis.
(Kathleen Couvreur 051/33.41.64 – [email protected])
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards