Document

advertisement
Orgaan- en weefseldonatie
Opleiding
voor
doktersassistenten
Groningen
01-06-2017
Dankbaar dat ik dit mag meemaken
In deze gastles:








Verhaal voor en na mijn harttransplantatie
Wat gebeurt er met de donor?
Is een donororgaan geschikt?
Hoe gaat een transplantatie in zijn werk.
Tijdschema
Het vervoer
De operatie
Het registratieformulier
Donorregister




Tot 12 jaar beslissen ouders
12-15 jaar registratie kan maar
ouders vetorecht
16-17 jaar geen vetorecht ouders
meer
Partner-of ouders bij geen
registratie
Gedilateerde
cardiomyopathie
Gedilateerd = verwijd
Cardio = hart
Myo = spier
Pathie = ziekte
hart-spier-ziekte
Onherroepelijk – overlijden.
“Het zal wel”
Cardiomyopathie
Linker
kamer
8
Screening










Keel, neus en oor
Mond en gebit
Longen
Hart
Nieren
Bloed
Maag
Botten
Gesprek
Bezoek aan Utrecht
Soms niet door de screening
22 juni 2004 op de wachtlijst
12
“Er is een hart voor je”
Er is iemand overleden
die bij leven heeft besloten
zijn of haar organen te willen afstaan.
Ontlading en emotie
Rit naar Utrecht
Familie
Er is verdriet en vreugde.
14
https://www.youtube.com/watch
?v=YcfT8QWWnFw
De uitname artsen bepalen
of een donororgaan getransplanteerd
kan worden.
Criteria bij het beoordelen :
de plaats,
de oorzaak van het overlijden,
de lichaamsconditie van de overledene,
de kwaliteit van de organen en weefsels
Biopt uit de hartwand
21
Donorformulier
www.orgaandonatie.nu
Vragen
27
Discussie




Je mag zelf bepalen wie jouw
organen en weefsels ontvangt
Iedereen in Nederland moet
automatisch donor worden
Je nabestaanden mogen geld
vragen als jij donor wordt
Als je zelf geen donor bent dan
mag je ook geen orgaan
ontvangen
Twijfels/misverstanden

Ze zorgen niet goed voor mijn nabestaanden (geen afscheid,
geen opbaring)

Er gaan studenten geneeskunde in me snijden

Registratie is niet meer te wijzigen


Ze trekken “de stekker er uit” voordat ik dood ben/doen minder
hun best voor me als ik als donor geregistreerd sta
Hersendood is niet echt dood
https://www.matchis.nl/word-stamceldonor/hoewerkt-stamceldonatie
WACHTLIJST
Mei-2017
Mei-2016
Verschil
Alvleesklier
28
23
22%
Hart
106
93
14%
0
1
-
Lever
101
121
-17%
Long
192
179
7%
Nier
625
518
21%
Nier met
alvleesklier
39
34
-15%
Hart met
long
Het Nationaal Donor Monument
“De Klim"
Het Nationaal Donor Monument
bestaat uit het beeld 'de Klim'.
Het staat symbool voor enerzijds
een getransplanteerde die dankzij
zijn donor naar een nieuw leven
klimt en anderzijds een
nabestaande die uit een dal van
verdriet klimt doordat de
overleden donor in iemand anders
voortleeft.
TERUG NAAR HET
REVALIDATIECENTRUM






5 Januari van UMCU neer UMCG
Na drie weken UMCG
Uitzien naar iedereen
Kikken dat ze me over de gang zagen lopen
Hele andere stemming
Werken aan mijn conditie
34
Werken aan de conditie
in Beatrixoord
UMCG





Bezoek op 15 april 2004
Weer ritmestoornissen
Onderzoeken
Definitieve opname ter observatie
Enige manier van overleven:
Harttransplantatie
Onzekerheid





Verslechtering conditie
Gedachte: elk moment een oproep
Weer hartritmestoornissen
Hartbewaking UMCG
Steeds klaar voor vertrek
Moeilijke start
Voeding
Grenzen verleggen als het gaat
om voeding
en omgeving
NA DE TRANSPLANTATIE





Medicijnen
Fysiotherapie
Infectie
Bacterie arm voedsel
Afstoting
NAAR HUIS




Op 25 februari 2005 naar huis
Voor het eerst met vakantie
Genieten van alles
Fysiotherapie
- cardio-fitness
- krachttraining
40
Hoe kijk ik terug
op de afgelopen 10 jaar
Verrijking
Gezondheid
Fotografie
Werk
Geven van voorlichtingen
Vragen en opmerkingen van leerlingen De Borgen Leek.
- meer behoefte aan het doordenken over de keuze: wel/niet
donor.
- Wat zijn bijv. de voor- en nadelen voor familie.
- En hoe gaat heel concreet zo'n transplantatie nou in z’n werk
- Leerlingen willen meer informatie over wat er precies gebeurt
met een donor als die is overleden:
- hoe wordt het lichaam goed gehouden,
- wie bepaalt op basis waarvan of een orgaan of weefsel geschikt
is voor transplantatie,
- hoe wordt het orgaan vervoerd, - hoe kan het dat een orgaan
weer gaat functioneren (dit zijn vragen die waarschijnlijk
bij biologie goed passen, maar wij denken
dat dat ook bij
ons wel aan bod kan komen).
- leerlingen vinden meer interactie wel prettig: praten a.h.v.
stellingen, het filmpje laten zien (of een ander filmpje), misschien
dat Fenneke en ik een grotere rol kunnen spelen door het laatste
kwartier een discussie op gang te brengen onder onze leiding?.
Verder had een leerling in één van de klassen van Fenneke.
Het meisje vroeg dat als er kanker in de lever is een
levertransplantatie kan plaatsvinden. (volgens mij was dat de
vraag)
Het gaat om contra-indicaties waarbij een transplantatie niet kan
plaats kan vinden
Het vervoer
Donororganen worden, nadat ze uit het
lichaam zijn gehaald, gespoeld met
speciale vloeistoffen en vervolgens in een
koelbox gedaan.
Hetzelfde principe als het bewaren van
etenswaren in de koelkast. Door de
temperatuur te verlagen blijft de waar
langer goed.
Nieuwe bewaartechnieken:
Hoe kan het dat een donorgaan
weer gaat functioneren
Tijdens de transplantatie wordt het bloed door
een machine rondgepompt.
Het orgaan wordt uit de bloedcirculatie
gehouden.
Als het donororgaan is getransplanteerd wordt
de machine losgekoppeld en vult het orgaan
zich weer met bloed en begint daardoor te
functioneren.
Bij een donorhart speelt ook de Synusknoop,AVknoop en de Bundel van His een rol
Blijft voor mij een wonder dat het hart weer
begint kloppen
Gedenerveerd hart
Een getransplanteerd hart heeft geen
verbinding met het zenuwstelsel, het is
gedenerveerd. Via het zenuwstelsel wordt een
normaal hart gewaarschuwd als het lichaam
zich inspant, zodat het sneller kan gaan
kloppen. Een getransplanteerd hart krijgt dat
signaal niet, waardoor het iets langer duurt
voordat het zijn ritme aanpast. Aan de andere
kant komen er ook geen pijnsignalen uit het
hart. Iemand met een getransplanteerd hart
heeft bijvoorbeeld geen last van pijn op de borst
Algemene contra-indicaties orgaandonatie*
Bij onderstaande situaties is orgaandonatie
in principe uitgesloten.
onbekende doodsoorzaak
onbehandelde sepsismaligniteiten,
met uitzondering van enkele primaire, nietgemetastaseerde hersentumoren en indien
de voorgeschiedenis een curatief
behandelde maligniteit vermeldt
actieve virale infectie met rabiës, herpes
zoster, rubella of hiv
actieve tuberculose
Wat gebeurd er met de donor:
Hersendood wordt vastgesteld.
Pas als overlijden onvermijdelijk is raadpleegt de
arts het Donorregister
De overleden donor blijft aan de beademing
Zuurstof blijft door het lichaam stromen
Familie kan nu afscheid nemen en
kan ook na de uitname van de donororganen.
De tijd tussen vaststellen van hersendood en het
uitnemen van organen ligt tussen de 4 tot 12 uur.
De TC legt de procedure uit aan de familie
Het uitnameteam neemt de organen uit
Orgaandonatie
Weefseldonatie
Hersendood:
Volledig en onherstelbaar verlies functies van de:
hersenen
hersenstam
verlengde merg
gevolg is:
 geen zelfstandig ademhalen.
 bloeddruk en temperatuur niet meer regelen.
 juridisch gelijkgesteld aan de dood.
Er is een hersendood-protocol waar artsen zich aan
moeten houden
http://donorwise.nl/modules/orgaandonatiehoe-gaat-dat/hersendood
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards