Het spijsverteringsstelsel als model

advertisement
Het spijsverteringsstelsel als model
Doel:
Idee krijgen van de onderlinge verhouding van de organen die samen het
spijsverteringskanaal vormen.
Tijd: 1 lesuur
Nodig:
Torso
Afbeelding van het spijsverteringsstelsel uit de methode.
Slang van ca. 50 – 60 cm
Rolmaat/meetlint
(gekleurde) elastiekjes
Uitvoering:
1. De leerlingen werken in tweetallen.
2. Ze krijgen de totale lengte van het spijsverteringskanaal als uitgangspunt.
3. Zij moeten zelf bepalen welke organen deel uitmaken van het kanaal, aan
de hand van de afbeelding uit de methode (mond/keelholte (20 cm) –
slokdarm(25 cm) – maag (25cm) - 12 vingerige darm (25cm) -dunne
darm (ca. 600 cm) - dikke darm (ca. 150 cm) – endeldarm (20 cm), totale
lengte ca. 900 cm).
4. Ze proberen de lengte van de afzonderlijke organen te meten (met
rolmaat of meetlint aan het torso of het eigen lichaam, of via de afbeelding
uit de methode).
5. Ze rekenen de werkelijke lengte om naar de lengte van het slangetje
6. Op de overgang van twee organen plaatsen ze een elastiek
7. Als de docent zorgt voor een slang waar de elastiekjes al goed zitten
(nakijkmodel), dan is de uitkomst van de leerlingen zeer snel te
controleren.
Door deze opdracht krijgen de leerlingen beter besef van de belangrijke rol die
de dunne darm speelt in het hele spijsverteringsverhaal. Bovendien zijn ze actief
bezig (meten) en speelt de wiskunde ook een rol (omrekenen van werkelijke
maten naar het schaalmodel van de slang).
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards