financiële trends - Steentjes Vermogensbeheer

advertisement
financiële trends
algemeen
Nieuwsbrief voor beleggers
23e jaargang │Nummer 2A │ 16 januari 2017
In Duitsland steeg de inflatie afgelopen periode van 0,8% naar 1,7%. De
Brent
meer dan een verdubbeling zorgde er niet voor dat financiële markten in
60
paniek raakten.
55
50
Ook in andere Europese landen is duidelijk een inflatietoename. In Nederland is
deze het hoogste in de afgelopen 17 maanden en in Frankrijk was de 0,8% stijging op het einde van 2016 de hoogste in twee jaar. Prijzen van verse producten
stegen met 5,6% en die van energie met 4,3%. Met dit soort cijfers zou men, zeker langlopende obligaties, moeten verkopen. De daling van de obligatiekoersen
zorgen dan ook vaak voor een daling van aandelenkoersen.
45
40
35
30
25
4-1-2016
4-1-2017
Thema voor 2017
Het is duidelijk dat de komende maanden inflatie het thema gaat worden. Er is
alle reden om aan te nemen dat deze verder gaat stijgen. Begin 2016 daalde de
inflatie met name door de lagere prijs van een vat olie. De prijs kwam zelfs onder
de $ 30. Inmiddels staat deze op $ 50. Daarnaast lijken ook andere producten in
prijs te stijgen. Maar zoals aangegeven de financiële markten reageren er niet
paniekerig op maar eerder positief. Want hoewel de relatieve stijging fors is, is
het absolute cijfer nog altijd laag. De economieboeken hebben het over een inflatie die goed is voor een economie van ongeveer 2%. Een lager percentage zou
duiden op een stagnerende economie. Inflatie komt voort uit een drietal factoren. Prijzen van importgoederen (waaronder olie), tekorten in de economie door
een investeringsimpuls, en de derde factor is de verwachting van consumenten
die goederen snel kopen omdat ze vrezen voor een hogere prijs. Al geruime tijd
stijgen de prijzen van grondstoffen. Derhalve zal wereldwijd de inflatie gaan toenemen. De tweede factor, capaciteit, lijkt ook te wijzen op meer inflatie. In de
Verenigde Staten stijgt het uurloon fors. De stijging in december was zelfs de
hoogste sinds 2009. Het werkloosheidpercentage is met 4,7% dichtbij de theoretische volledige werkgelegenheid. In Europa is men daar zeker nog niet met een
percentage van 9,8%. Maar in Duitsland is de situatie veel gunstiger. De verwachting is dan zeker gerechtvaardigd dat de lonen ook in Europa zullen gaan stijgen
zeker richting 2018. Tot slot de derde factor, de verwachtingen. We zagen aan de
Nederlandse huizenprijzen hoe snel stijging kan gaan. In Amsterdam was de stijging bijna 23% op jaarbasis. In de totale economie zullen we voorlopig nog niet
dergelijk percentages gaan zien. De huidige inflatie is goed voor het soepel laten
lopen van de economie maar nogal te beperkt om in paniek over te raken. En dat
is uiteindelijk goed voor de stabiliteit van de financiële markten.
Op het besloten gedeelte

Nieuwe president heeft de economie mee

Europa veel kansen
Meer info?
Neem contact op met uw
Zwarteweg 10 │Postbus 1359 │ 1400 BJ Bussum │ telefoon 035 69 21 700 │ www.steentjes-vermogensbeheer.nl
Vergunninghouder AFM
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards