Economie - Pontes Pieter Zeeman

advertisement
Economie
&
Management & organisatie
voorlichting ouders 24-01-2017
Onderwerpen
• Economie:
economie als vak
keuzes van samenleving
• M&O:
bedrijfseconomie als vak
keuzes van organisaties
de vakken overlappen
(maar leerlingen zien dat vaak niet)
hypotheekcrisis
economie
m&o
• wat zijn de oorzaken?
• wat zijn de oorzaken?
• welk effect heeft de
crisis op de:
• welk effect heeft de
crisis op de:
•
•
•
•
werkgelegenheid
inflatie
nationaal inkomen
rentestand
• interne organisatie
van banken
• beloning van het
management
Onderwerpen economie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
welvaart
goederenmarkt
arbeidsmarkt
inflatie
Europese integratie
internationale arbeidsverdeling
wisselkoersen en betalingsbalans
inkomensvorming en inkomensverdeling
overheid en economische orde
gevangenenprobleem en collectieve goederen
sociale zekerheid
risico en de prijs van risico
Onderwerpen m&o
•
•
•
•
•
•
•
•
financiering van activiteiten
financieel beleid
marketing
interne financiële verslaggeving (boekhouden)
leren omgaan met Excel
interne organisatie
berichtgeving aan buitenwereld
rechtsvormen
Verschil bovenbouw economie met onderbouw:
in de onderbouw is de leerling burger:
• jij als consument
• jij als ondernemer
• jij en de overheid
in de bovenbouw is de leerling beleidsmaker
• leg beslissingen uit
• denk mee
• wat zou jij doen als je wetten mocht maken?
Bij economie leer je redeneren
en standpunten innemen
• als winst van de banken niet naar de
eigenaren hoeft, omdat die genoeg beloning
hebben ontvangen voor het gelopen risico
• voor wie is dan de overwinst?
• als het personeel het graait is Leiden in last
(ABN-AMRO)
• mag je dan de bank verbieden om zoveel
winst te maken?
je leert verbanden zien:
M&O is een verzameling van veel
nuttige onderwerpen
Een deel is algemene ontwikkeling:
• leer omgaan met Excel
• kijk naar de wereld achter
reclame
• leer hoe bedrijven denken
• rechtsvormen
Een deel is bedrijfseconomie
• winstberekening
• kostencalculatie
• personeel en management
• boekhouden
verschillen
• bij economie is iets meer wiskunde nodig
dan bij m&o, maar het blijft weinig
• m&o is iets meer werk
• regelmatig werken is bij m&o
noodzakelijk
kan ik het?
bij economie: kijk naar je cijfers voor
• aardrijkskunde
• Nederlands
• wiskunde
bij m&o: je cijfer hangt van
• regelmatig werken
• talent bij Nederlands en aardrijkskunde
wiskunde nodig?
bij m&o helemaal niet
• een beetje gevoel voor getallen
en kunnen rekenen helpt wel
bij economie:
• wiskunde t/m klas 3 is voldoende
vragen
????
Download