Didactiek Boekhouden - Expertisecentrum Economie

advertisement
DIDACTIEK
BOEKHOUDEN
Workshop
Vakdidactische dag
23 mei 2014
WELKOM: EVEN VOORSTELLEN
Marijke Zuidhof
 Lerarenopleider Han
 Coördinator lerarenopleiding economie
WELKOM: EVEN VOORSTELLEN
Jeffrey Zweverink
 2e jaars Leraar economie (2de graads) bij de HAN
 Jonge ondernemer
 Eigenaar bij Studiebegeleiding Learn-It
 Projectleider & Vestigingsmanager bij Studiebegeleiding Tumult
 Didactische methode ontwikkelt voor boekhouden
 Vooropleiding: MBO Bedrijfsadministratie
 Examentrainer voor MBO Bedrijfsadministratie niveau 3 en 4
WAT GAAN WE DOEN?
 Welkom; voorstellen en programma
 Driehoek van denken en doen
 Probleem bij het boekhouden met de oplossing
 Werkvorm 1
 Werkvorm 2
 Afsluiting
DRIEHOEK VAN DOEN
Stappenplan
achterhalen
Uitproberen
Automatiseren
DRIEHOEK VAN DENKEN
Betekenis
opbouwen
Schematiseren
Onthouden
PROBLEEM BIJ HET BOEKHOUDEN
 Leerlingen leren journaalposten uit hun hoofd
 Snappen het systeem erachter niet
 Boekhoudregels passen ze maar mondjes matig toe
OPLOSSING
 Oplossen met voorkennis ” Systeemdenken”
 Administratieve Organisatie
 Journaalposten tot stand laten komen
 Inkoop en verkoopproces
 Ontleden met behulp van boekingsregels
WERKVORM 1: SYSTEEMDENKEN
 Maak groepjes van 2 personen
 Pak de pictogrammen uit de enveloppe
 Pak een A3 papier
 Visualiseer met de pictogrammen het inkoopproces op het A3 papier
 Geef met pijlen de goederen en geldstromen aan
 En laat de inkoopjournaalpost ontstaan uit de pijlen
 Je hebt hiervoor 10 minuten
 Veel succes!
ANTWOORD
Ontvangst van geld
Opdracht van betaling
Bestelling
Factuur
Opdracht tot
levering
Ontvangst
goederen
Levering goederen
WERKVORM 2: MEMORIE
 Twee sets met kaarten:
set met financiële feiten
- set met journaalposten
-
 Maak groepjes van vier.
 Leg de kaarten met de tekst naar beneden op tafel.
 Zorg ervoor dat de beide setjes gescheiden op tafel liggen.
 Zoek een match: leg elke keer uit waarom er wel/geen match is.
 Groepgenoten moeten meedenken of het klopt.
 Elke correcte match levert 1 punt op.
 De beurt draait steeds door dus ook als je wel een match hebt.
MEER WETEN?
 Over werkvorm systeemdenken:
 Binnenkort online: www.jeffreyzweverink.nl
 Boekje kunt u kopen voor 2,00 euro (symbolisch bedrag)
 Kijk op www.spons.nl/jeffreyzweverink voor digitale leerpad
 https://www.youtube.com/watch?v=M5CwMQDz_BU
 Over werkvorm memorie:
 Activerende werkvormen voor boekhouden vind je ook in het boek van
Roel Grol .: leren denken met bedrijfseconomie.
Download