D1 bank- en beurswezen

advertisement
ECTS-fiches
HBO Boekhouden
CVO De Oranjerie
Boudewijnvest 3
3290 Diest
013 35 09 90
[email protected]
Schooljaar 2015-2016
1.
Opleidingsonderdeel:



2.
benaming, code:
studiepunten, aantal lestijden:
instapvoorwaarden:
Bank- en beurswezen, D1
Nvt, 80lt
Nvt
Periode van inrichting:
Semester 1
3.
Doelstellingen:
De cursist
•kent het ontstaan, de ontwikkeling en de functies van de diverse kredietinstellingen in
België
•kent de diverse betaalmiddelen en de juridische implicaties van hun gebruik
•kan betaalmiddelen gebruiken
•kent de diverse kredietvormen
•kan voor een specifiek geval de meest aangewezen kredietvorm kiezen
•kent diverse beleggingsvormen
•kan beleggingsvormen met elkaar vergelijken op het vlak
van beschikbaarheid, rentabiliteit, fiscaliteit en risico
•kan de hedendaagse evoluties in de financiële wereld duiden en in hun context
plaatsen
4.
Inhoud:
Het bankwezen
- De kredietinstellingen
- De activiteiten van de kredietinstellingen
De financiële wereld in beweging: internationalisering en schaalvergroting
- De euro
- De rol van de ECB
Het beurswezen
- De beleggingsvormen
- De Beurs
- De Brusselse beurs in internationale omgeving
HBO Boekhouden
ECTS-fiche
2015-2016
-1-
5.
Begincompetenties
Volgens leerplan is er geen voorkennis vereist
6.
Eindcompetenties:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
7.
Onderwijsorganisatie:
Contactonderwijs

beschrijving:

lessen:
Tijdens hoorcolleges wordt gebruik gemaakt
van ppt-presentaties om de structuur over te
brengen.
Op moodle staan ppt-presentaties en een
veelvoud aan film-materiaal ter ondersteuning
van de lessen.


opdrachten:
zelfstudie
Onderwijsleergesprekken worden afgewisseld
met individuele en klassikale opdrachten.
De koppeling aan de dagelijks beursrealitiet
gebeurt elke les.
Tijdens S2 is de deelname aan de
beleggerscomptitie verplicht. Tijdens S1 zal dit
vervangen worden door IEX-beursspel.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
8.
Evaluatie (moment + methodiek):

moment:

methodiek:

herkansing:
9.
Multiple Choice en eindexamen in de
examenweek.
Presentatie door cursist voorzien begin
december.
Deelname beleggerscompetitie (eind dcember)
Evaluatie op MC (12pt), OpenBoek examen
(28pt), permanente evaluatie via inleveren van
opdrachten (10pt), deelname aan
beleggerscompetitie (10pt) en voordracht begin
december(20pt).
nvt
Studiemateriaal:
Handboek: Bank- en beurs binnenste buiten, uitgeverij De Boeck
10. Studiekosten:

inschrijving:
HBO Boekhouden
ECTS-fiche
120
2015-2016
-2-


Cursus of handboek:
Werkingsmiddelen:
29
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
11. Volgtijdelijkheid:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
HBO Boekhouden
ECTS-fiche
2015-2016
-3-
Download