Indicator 57: Kosten per onderzoek

advertisement
Indicator 57: Kosten per onderzoek
KOSTEN & BETAALBAARHEID
Indicatornaam
Kosten per onderzoek
Definitie van de indicator
Deze indicator geeft de kosten in Euro per jaar per volledige uitgevoerd onderzoek
binnen het programma
Rationale
Deze indicator geeft informatie over de uitgaven ten behoeve van de coördinatie en
uitvoering van het screeningsprogramma. Dit geeft inzicht in de kosten en
doelmatigheid van het programma.
Kwaliteitsdomein: kosten en betaalbaarheid/ zorg- of programma uitgaven
Deze indicator is niet van toepassing op specifieke rollen binnen de keten.
Berekening van indicator
(teller, noemer)
Relevante dimensies en/ of
subgroepen
Voorkeur bron data &
type data
Data beschikbaarheid
Data periodiciteit
Opmerkingen
Referenties
Hoe hoger de waarde, des meer geld er per onderzoek is uitgegeven aan de uitvoering
van het programma. Een hogere waarde kan wijzen op lagere efficiency.
Teller: kosten programma (indicator 25a)
Noemer: het totaal aantal geïncludeerden uit de doelgroep (indicator 01)
Mogelijke dimensies (aggregatieniveau’s) en subgroepen (kenmerken deelnemer):
Kalenderjaar
Regio (/ provincie)
Subregio
Screeningsronde
Screeningseenheid*
Boordelingseenheid*
Uitvoerder*
Deelnemer kenmerken:
X
NVT
Deze indicator is niet afhankelijk van populatie kenmerken.
Data type: landelijke registratiedata
Data bronnen: programmaregistratie van screeningsorganisatie , programmagegevens
financiën
Ja
Jaarlijks in monitor
Voor deze indicator bestaat geen norm.
Landelijk Evaluatie Team voor bevolkingsonderzoek naar Borstkanker (LETB). Landelijke
evaluatie van bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland [1990-2007]. LETB XII.
Rotterdam: Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC, 2009.
RVZ. Zinnige en duurzame zorg. Advies. Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid & Zorg,
2006.
Wit GA de, Verweij A, Baal PHM van, Vijgen SMC, Berg M van den, Busch MCM, Barnhoorn
MJM, Schuit AJ. Economic evaluation of prevention; further evidence. Bilthoven: RIVM, 2007.
RIVM rapport 270091004.
Nog uit te voeren werk
Methodologische
overwegingen
Download