Indicator 60: Kosteneffectiviteit programma

advertisement
Indicator 60: Kosteneffectiviteit programma
KOSTEN & BETAALBAARHEID
Indicatornaam
Kosteneffectiviteit programma
Definitie van de indicator
Deze indicator geeft weer hoe kosteneffectief het programma is. Het wordt veelal
uitgedrukt in kosten in euro per gewonnen levensjaar OF kosten in euro per
gewonnen levensjaar, gecorrigeerd voor de kwaliteit van leven (het zogenaamde
Quality Adjusted Life Year, of QALY).
Rationale
Deze indicator geeft informatie over de kosteneffectiviteit van het programma. Het
verbindt de effecten van het programma in (voor kwaliteit gecorrigeerde) gewonnen
levensjaren met de kosten van en besparingen door het programma in euro’s. Wat
betreft de kosten en besparingen wordt bij voorkeur een maatschappelijk perspectief
gekozen. Kosteneffectiviteit is een voorwaarde voor invoering van een
bevolkingsonderzoek en maakt daarom standaard onderdeel uit van een advies van de
Gezondheidsraad aan de minister (Gezondheidsraad, 2009).
Kwaliteitsdomein: kosten en betaalbaarheid & kwaliteit/ doelmatigheid programma
Deze indicator is niet van toepassing op specifieke rollen binnen de keten.
Berekening van indicator
(teller, noemer)
Relevante dimensies en/ of
subgroepen
Voorkeur bron data &
type data
Data beschikbaarheid
Data periodiciteit
Opmerkingen
Referenties
Nog uit te voeren werk
Methodologische
overwegingen
Hoe hoger de waarde, des te duurder een gewonnen levensjaar. <20.000 euro per
gewonnen levensjaar of QALY wordt gezien als kosteneffectief (RVZ, 2006). De
kosteneffectiviteit van het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar borstkanker met
analoge screening bedraagt waarschijnlijk € 2200 per QALY, maar in elk geval minder
dan € 5000 per QALY (Groenewoud et al, 2007).
Teller: de verdisconteerde kosten van het programma, diagnose en behandeling minus
de verdisconteerde besparingen als gevolg van het bevolkingsonderzoek.
Noemer: het aantal verdisconteerde gewonnen levensjaren of QALYs als gevolg van
het bevolkingsonderzoek.
Geen specifieke dimensies nodig, het is vooral van belang voor gehele populatie.
Eventueel kan leeftijdsgroepen overwogen worden.
Financiële gegevens programma.
Voor effecten: vragenlijst onderzoek voor QALY of modelschattingen naar gewonnen
levenjaren
Data veelal niet staandaard beschikbaar.
Bij borstkankerscreening wordt bij de evaluatie van het bevolkingsonderzoek door het
MISCAN model een kosteneffectiviteit berekend.
Gezondheidsraad. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Den Haag;
Gezondheidsraad, 2009, publicatienummer 2009/13 (hoofdstuk 9.4)
RVZ. Zinnige en duurzame zorg. Advies. Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid &
Zorg, 2006.
RIVM-CvB. Kosten en kosteneffectiviteit van het Nationaal Programma
Bevolkingsonderzoek en Nationaal Programma Grieppreventie. Intern rapport.
RIVM, 2010. Belangrijke referenties uit het rapport:
Landelijk Evaluatie Team voor bevolkingsonderzoek naar Borstkanker.
Landelijke evaluatie van bevolkingsonderzoek naar borstkanker in
Nederland 1990-2007. Rotterdam, ErasmusMC, 2009.
van Ballegooijen M, Rebolj M, Essink-Bot ML, Meerding WJ, Berkers LM,
Habbema JDF. De effecten en kosten van het bevolkingsonderzoek naar
baarmoederhalskanker in Nederland na de herstructurering. Rotterdam,
ErasmusMC, 2006.
Download