Hoofd Screening (17197) - Bevolkingsonderzoek Midden-West

advertisement
Hoofd Screening (17197)
Organisatie/situatie
Bevolkingsonderzoek Midden-West (BOMW) voert de bevolkingsonderzoeken naar kanker uit in de
provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Tot 2013 betrof dit de bevolkingsonderzoeken
borstkanker en baarmoederhalskanker. In 2013 is BOMW ook verantwoordelijk geworden voor de
uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker. BOMW is één van de vijf screeningsorganisaties in
Nederland. De organisatie heeft als bestuursmodel het Raad van Toezicht-model waarbij de
eindverantwoordelijkheid en dagelijkse leiding in handen is van een eenhoofdige Raad van Bestuur met
daarnaast een onafhankelijke Raad van Toezicht.
BOMW is een samenvoeging van drie organisaties en is op dit moment volop in ontwikkeling door een
combinatie van interne en externe factoren. Een belangrijke ontwikkeling is de start van het
bevolkingsonderzoek darmkanker per 1 januari 2014. Daarnaast zal de komende jaren sprake zijn van
vergrijzing, beter geïnformeerde cliënten, economische ontwikkelingen, medisch-technische
ontwikkelingen, innovatieve en cliëntvriendelijke ICT-ontwikkelingen en de daarmee veranderende
beeldvorming en communicatie over bevolkingsonderzoek. Een en ander is de aanleiding geweest om de
organisatiestructuur onder de loep te nemen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de kwaliteit van de
uitvoering die boven elke twijfel verheven moet zijn. Dit stelt hoge eisen aan de inrichting en aansturing
van de interne organisatie.
Voor meer informatie over BOMW zie www.bevolkingsonderzoekmidden-west.nl
De screeningsorganisaties moeten efficiënter, klantgerichter en transparanter gaan werken. Voor het
leveren van een structurele bijdrage aan deze professionaliseringsslag is FunktieMediair op zoek naar
een hoofd screening.
Functieprofiel
Het hoofd screening geeft leiding aan een aantal teams van laboranten (totaal ongeveer 45
medewerkers/22FTE) en is verantwoordelijk voor de uitvoering van screening naar borstkanker. U stuurt
de teams op afstand aan. In deze functie heeft u te maken met een aantal planningscycli; planning van
de laboranten, planning van de onderzoekscentra en cliëntenplanning. Dit vraagt om een goede
afstemming met andere afdelingen binnen de organisatie, zoals afdeling planning, cliënteninformatie en
cliëntenadministratie.
Het hoofd realiseert de operationele, personele en beleidsmatige doelstellingen en neemt actief deel aan
de verbetering en ontwikkeling van de organisatie om een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening
te bereiken. Er wordt naar tevredenheid gefunctioneerd in deze functie als onder andere de volgende
resultaten worden behaald:
 In staat om een goede balans te vinden tussen taak- en relatiegerichte stijl van leidinggeven,
passend bij de organisatie ontwikkeling.
 Het bevolkingsonderzoek borstkanker is transparant en volgens relevante wet- en regelgeving, tijdig
en correct uitgevoerd. De doelstellingen ten aanzien van de productie zijn volgens de kwaliteitseisen
gerealiseerd.
 Het hoofd heeft op effectieve en motiverende wijze vorm en leiding gegeven aan het personeel van
het organisatieonderdeel, waardoor de vooraf gestelde personele doelen zijn gerealiseerd.
 Het hoofd heeft door middel van optimaal gebruik van personeel en facilitaire middelen de vooraf
gestelde bedrijfs- en jaarplandoelstellingen, volgens de geldende kwaliteitseisen gerealiseerd.
 Het team voldoet aan de kwaliteitseisen en zijn bevoegd conform de wet op de
bevolkingsonderzoeken screeningswerkzaamheden uit te voeren.
Het hoofd heeft zowel interne als externe contacten. De interne contacten zijn onder andere met de
manager borstkanker en de medewerkers van het team. Daarnaast heeft het hoofd een verbindende rol
fm webtekst hoofd screening.docx
Pagina 1 van 2
Vervolg
door afstemming en informatie-uitwisseling met hoofden van andere afdelingen. De externe contacten
zijn via overleggen met medewerkers van andere screeningsorganisaties en incidenteel met leveranciers
of instituten gericht op kwaliteit en monitoring.
Functievereisten
Voor deze functie heeft u kennis en bedrijfskundig inzicht op HBO-niveau en heeft u bij voorkeur een
(aanvullende) managementopleiding gevolgd. U geeft reeds meerdere jaren leiding aan professionals in
de gezondheidszorg en heeft enige kennis van radiologie. U bent goed in het leggen van verbindingen en
zoekt de samenwerking op met andere afdelingen om samen de werkprocessen en daarmee de kwaliteit
te verbeteren. In aanvulling hierop kunt u zelfstandig werken en bent u sociaal vaardig, communicatief
sterk en pro-actief.
Aanbod
Het betreft een uitdagende functie in een lerende organisatie met een belangrijke maatschappelijke
doelstelling. Het betreft een fulltime functie van 32-36 uur. In eerste instantie wordt een jaarcontract
aangeboden, met zicht op een vast dienstverband na gebleken geschiktheid. Het salaris is op basis van
FWG 60, CAO Ziekenhuizen.
Reactie
De werving en voorselectie voor deze functie wordt uitgevoerd in samenwerking met FunktieMediair. Uw
sollicitatie voorzien van een korte brief en recent CV (bij voorkeur als Word-document) ontvangen wij
graag digitaal via www.funktiemediair.nl.
Sluitingsdatum zondag 22 september 2013. Voordracht van kandidaten bij BOMW vindt naar verwachting
plaats in de eerste week van oktober.
fm webtekst hoofd screening.docx
Pagina 2 van 2
Download