Proef-toets informatica: Formele logica

advertisement
Proef-toets informatica: Formele logica
1.
Geef de waarheidstabel van de volgende logische stelling:
(P ∆ Q) ⇒ (Q ⇔ P)
2.
a. Is de volgende logische stelling een tautologie? Bewijs aan de hand van een
waarheidstabel.
( P ∧ (P ∨ Q)) ⇔ P
b. Wat wordt binnen de propositielogica bedoeld met een contradictie?
3.
Is de bewerking ∆ commutatief? Leg je antwoord uit.
4.
Geef een disjunctieve normaalvorm van ((P ∆ Q) ∨ P) ⇔ Q
5.
Wat is het verschil tussen een propositie en een predikaat?
6.
Herschrijf de volgende stellen met een existentiële kwantor in plaat van de
universele kwantor:
7.
8.
Schrijf de volgende stellingen op met behulp van logische bewerkingen:
a. Voor alle potjes in de verzameling P geldt dat er geen dekseltje is in de verzameling D
waarvoor niet geldt dat Harmens trui groen is.
b. Er is geen dekseltje die niet in de verzameling D zit waarvoor niet geldt dat voor alle
potjes uit de verzameling P geldt dat Harmens trui niet groen is.
Download