Document

advertisement
Verzameling
• Iedereen heeft in zijn leven wel eens iets
verzameld. Het kan gaan om de kleinste
dingen tijdens kindertijd of de grootste
wanneer men volwassen is. Sommige mensen
maken er zelfs hun grootste hobby van. Waar
komt de drang tot verzamelen vandaan? En
hoe en wat verzamelden mensen in vroegere
tijden?
• Een verzameling is een collectie voorwerpen
uit de natuur of door de mens gemaakt die
men bij elkaar brengt. Iemand probeert
bijvoorbeeld zoveel mogelijk verschillende
postzegels bij elkaar te brengen.
• Een verzameling kan een echte levensmissie
worden
• Men verzameld al vanaf het ontstaan van de
mens. Jagers verzamelde voedsel voor hun
familie.
• De Egyptische dynastie verzamelde boeken
van over de hele wereld.
• Voor een vorst was verzamelen van groot
belang voor zijn status
• Aan het hof in de Nederlanden was vooral
sprake van een schilderijenverzameling.
• Verzamelingen door burgers aangelegd
stammen uit het midden van de 16de eeuw.
• De collectie representeerde vaak ook het
beroep van de persoon.
• Apothekers verzamelden bijvoorbeeld kruiden
en planten
• Misschien heeft je oma nog een doos met een
knopenverzameling?
Een verzameling uit de natuur
Een verzameling als stilleven
Een verzameling van boven
Een verzameling geordend ?
Een verzameling onderdelen van
een apparaat
Een verzameling objecten
Een verzameling van kleur
Verzameling in de fruitschaal
Verzameling in een doosje
Rariteitenkabinet
Hoe ziet jou verzameling eruit?
Download