K:\Wisk08\Cursus\Wiskundige symbolen.wpd - Wis-site

advertisement
Wiskundige Symbolen
1e graad Getallenleer
'
is gelijk aan
…
is niet geluk aan
.
is ongeveer gelijk aan
-
is evenredig met
<
is kleiner dan
>
is groter dan
#
is kleiner dan of gelijk aan
$
is groter dan of gelijk aan
|a|
de absolute waarde van a
-a
het tegengestelde van a
1/a of a-1
|
del 10
het omgekeerde van a
is deler van (bv. 6 | 18 d.w.z. 6 is een deler van 18)
de verzameling van alle natuurlijke delers van 10
3
som (zie ook Excel)
Y
als ... dan ... (daaruit volgt)
] of ^
... als en slechts als ... (is equivalent met)
0
is element van
ó
is geen element van
d
is een deelverzameling van
ç
is geen deelverzameling van
AcB
de unie van de verzamelingen A en B
C1D
de doorsnede van de verzamelingen C en D
œ
voor alle (elementen)
›
er bestaat (een element)
:
waarvoor geldt
N
de verzameling van de natuurlijke getallen b.v. {0,1,2,3,4,...}
Z
de verzameling van de gehele getallen b.v. {...,-3,-2,-1,0,1,2,3,...}
Q
de verzameling van de rationale getallen b.v. {-3/2 ; -1 ; -0,5 ;0; 1 ; 9/8 }
Johan Vervaeke (wis-site.pm-gent.be)
Wiskundige Symbolen
1e graad Getallenleer
[AB]
het lijnstuk [AB]
[CD
de halfrechte [CD met grenspunt C
EF
|XY|
de rechte EF
de lengte van het lijnstuk [XY]
Download