Basispoorten

advertisement
Verslaggever:
Collega:
Klas:
Basispoorten.
Deze proef heeft tot doel een aantal basispoorten (AND, OR en NOT) te verwerken in logische schema's.
We zoeken de relatie die bestaat tussen een logische vergelijking, het schema, het tijdsdiagram
en de waarheidstabel.
De basispoorten.
AND (de en-vergelijking).
De uitgang van een AND-poort is 1 indien ALLE ingangen van de poort 1 zijn.
74xx08 en 4081 : 4 x 2-input AND gate.
74xx11 en 4073 : 3 x 3-input AND gate.
74xx21 en 4082 : 2 x 4-input AND gate.
Voor een 74xx11 geldt:
F = 1 indien A = 1 en B = 1 en C = 1.
F = A.B.C = ABC
OR (de of-vergelijking).
De uitgang van een OR-poort is 1 indien MINSTENS EEN ingang van de poort 1 is.
74xx32 en 4071 : 4 x 2-input OR gate.
4075 : 3 x 3-input OR gate.
4072 : 2 x 4-input OR gate.
Voor een 4075 geldt:
F = 1 indien A = 1 of B = 1 of C = 1.
F = A +B+C
NOT (de niet-vergelijking of invertor).
De uitgang van een NOT-poort is 1 indien de ingang van de poort 0 is. (De uitgang is het inverse van
de ingang)
74xx04 en 4049 : 6 x NOT gate.
Voor een 74xx04 geldt:
F = 1 indien A = 0.
F  A = /A
Labo digitale technieken
Basispoorten.
1
Verslaggever:
Collega:
Klas:
Oef 1: het schema als gegeven.

Stel de logische vergelijking op voor F1 vanuit het schema.
Voor een invertor gebruik je /.
F1= …………………………
C
0
0
0
0
1
1
1
1
B
0
0
1
1
0
0
1
1
A
0
1
0
1
0
1
0
1
X
Y
F1
Vul de waarheidstabel in.
Stel de logische vergelijking op voor F1 vanuit de waarheidstabel.
F1=…………………………………..
Vervolledig het tijdsdiagram met behulp van de tekentool.
Opgelet: selekteer eerst een beginlijn en kies dan de tekentool
X …………………………………………………………………….
Y …………………………………………………………………….
F1 …………………………………………………………………….
Teken het schema met logic works .Noteer bij elke poort op het schema het IC-nummer en de gebruikte
pinnummers.
Labo digitale technieken
Basispoorten.
2
Verslaggever:
Collega:
Klas:
Tijdsdiagram vanuit logic works. In het tijdsdiagram plaats je C,B,A,X,Y en F1
Bouw het schema op een prikbord en controleer de werking.
Het schema controleer je best aan de hand van de waarheidstabel. Leg de verschillende
ingangscombinaties aan met schakelaars en lees het logisch niveau van de uitgang af op een LED.
LED aan = 1 en LED uit = 0.
Werking:
ok *
Niet ok * omdat:
* doorstreep wat niet van toepassing is
Oef 2 :De waarheidstabel als gegeven.
Bepaal de logische functie uit de waarheidstabel/
F2= ………………………………..
Vervolledig het tijdsdiagram met de tekentool:
F2……………………………………………………………………………
Labo digitale technieken
Basispoorten.
3
Verslaggever:
Collega:
Klas:
Teken het schema in logic work Noteer bij elke poort op het schema het IC-nummer en de gebruikte
pinnummers.
Schema en tijdsdiagram:
Bouw het schema op een prikbord en controleer de werking.
Werking:
ok *
Niet ok * omdat:
* doorstreep wat niet van toepassing is
Labo digitale technieken
Basispoorten.
4
Verslaggever:
Collega:
Klas:
Oef 3 :De logische functie als gegeven.
C
0
0
0
0
1
1
1
1
B
0
0
1
1
0
0
1
1
A
0
1
0
1
0
1
0
1
/B
A /B
/(A /B)
/A
/A C
/(A /B) +/AC
F3
Vervolledig het tijdsdiagram.
F3…………………………………………………………….
.
Teken het schema in logic works en controleer de werking.
Labo digitale technieken
Basispoorten.
5
Verslaggever:
Collega:
Klas:
Oef 4: Het tijdsdiagram als gegeven.
Geef de waarheidstabel:
B
A
F4
0
0
0
1
1
0
Teken het schema in logic works en controleer de WHT.
1
1
.
Schema en tijdsdiagram.
Bouw het schema op een prikbord en controleer de werking.
Werking:
ok *
Niet ok * omdat:
Besluit:
Labo digitale technieken
Basispoorten.
6
Download